Showing 1–100 of 221 results

-42%
Original price was: 8.600.000₫.Current price is: 5.000.000₫.

Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S250
Khối Lượng: 50 kg

-42%
Original price was: 8.600.000₫.Current price is: 5.000.000₫.

Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S250
Khối Lượng: 50 kg

-42%
Original price was: 8.600.000₫.Current price is: 5.000.000₫.

Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S250
Khối Lượng: 50 kg

-38%
Original price was: 9.000.000₫.Current price is: 5.600.000₫.

Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-38%
Original price was: 9.000.000₫.Current price is: 5.600.000₫.

Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-35%
Original price was: 10.000.000₫.Current price is: 6.500.000₫.

Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C635 x R450 x S430
KT trong: C540 x R350 x S280
Khối Lượng: 75 kg

-35%
Original price was: 10.000.000₫.Current price is: 6.500.000₫.

Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C630 x R450 x S430
KT trong: C540 x R350 x S290
Khối Lượng: 75 kg

-35%
Original price was: 10.000.000₫.Current price is: 6.500.000₫.

Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C635 x R450 x S430
KT trong: C540 x R350 x S280
Khối Lượng: 75 kg

-32%
Original price was: 10.000.000₫.Current price is: 6.800.000₫.

Khóa nhận diện khuôn mặt + vân tay+ mã số cảm ứng + Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-32%
Original price was: 10.000.000₫.Current price is: 6.800.000₫.

Nhận diện khuôn mặt + vân tay + mã số cảm ứng + Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-20%
Original price was: 20.000.000₫.Current price is: 15.999.000₫.

Tủ đầu giường
KT ngoài: C500 x R430 x S380
Khối Lượng: 36 kg

-20%
Original price was: 31.000.000₫.Current price is: 24.800.000₫.

KT ngoài: C480 x R430 x S380 Khối Lượng: 76 kg

-20%
Original price was: 46.600.000₫.Current price is: 37.300.000₫.

KT ngoài: C550 x R430 x S400
Khối Lượng: 88 kg

-20%
Original price was: 54.400.000₫.Current price is: 43.500.000₫.

KT ngoài: C650 x R450 x S420
Khối Lượng: 105 kg

-20%
Original price was: 61.100.000₫.Current price is: 48.900.000₫.

KT ngoài: C750 x R500 x S450
Khối Lượng: 131 kg

-20%
Original price was: 72.200.000₫.Current price is: 57.800.000₫.

KT ngoài: C850 x R530 x S480
Khối Lượng: 150 kg

-20%
Original price was: 187.500.000₫.Current price is: 150.000.000₫.

KT ngoài: C1000 x R600 x S520
Khối Lượng: 150 kg

-20%
Original price was: 216.800.000₫.Current price is: 173.500.000₫.

KT ngoài: C1200 x R630 x S520
Khối Lượng: 150 kg

-32%
Original price was: 10.000.000₫.Current price is: 6.800.000₫.

Nhận diện khuôn mặt + Vân tay + mã số cảm ứng + Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-41%
Original price was: 2.300.000₫.Current price is: 1.350.000₫.

KT ngoài: C215 x R315 x S270
Trọng lượng: 6kg

-41%
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 1.650.000₫.

KT ngoài: C245 x R350 x S300mm
Trọng lượng: 6,5 kg

-32%
Original price was: 6.800.000₫.Current price is: 4.600.000₫.

Két sắt thông minh, thép gia cường
KT ngoài: C490 x R385 x S395
KT trong: C475 x R375 x S300
Trọng lượng: 31 kg

-37%
Original price was: 8.400.000₫.Current price is: 5.300.000₫.

Két sắt thông minh, thép gia cường
KT ngoài: C490 x R385 x S395
KT trong: C475 x R375 x S300
Trọng lượng: 31 kg

-29%
Original price was: 7.500.000₫.Current price is: 5.300.000₫.

Két sắt thông minh, Thép gia cường
KT ngoài: C560 x R400 x S415
KT trong: C535 x R390 x S320
Trọng lượng: 40 kg

-37%
Original price was: 9.000.000₫.Current price is: 5.700.000₫.

Két sắt thông minh, thép gia cường
KT ngoài: C560 x R400 x S415
KT trong: C535 x R390 x S320
Trọng lượng: 40 kg

-38%
Original price was: 4.000.000₫.Current price is: 2.500.000₫.

Khóa điện tử cao cấp, siêu cường, chống cháy
KT ngoài: C285 x R365 x S310
KT trong: C230 x R310 x S230
Khối lượng: 25kg

-30%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 3.500.000₫.

Khóa vân tay điện tử cảm ứng cao cấp, siêu cường, chống cháy
KT ngoài: C285 x R365 x S310
KT trong: C230 x R310 x S230
Khối lượng: 25kg

-33%
Original price was: 4.500.000₫.Current price is: 3.000.000₫.

Khóa điện tử cao cấp, siêu cường, chống cháy
KT ngoài: C355 x R440 x S390
KT trong: C270 x R400 x S300
Khối lượng: 40 kg

-27%
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 4.000.000₫.

Khóa vân tay điện tử cảm ứng cao cấp, siêu cường, chống cháy
KT ngoài: C355 x R440 x S390
KT trong: C270 x R400 x S300
Khối lượng: 40 kg

-50%
Original price was: 6.600.000₫.Current price is: 3.300.000₫.

KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S250
Khối Lượng: 50 kg

-50%
Original price was: 6.600.000₫.Current price is: 3.300.000₫.

KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S250
Khối Lượng: 50 kg

-50%
Original price was: 6.600.000₫.Current price is: 3.300.000₫.

KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S250
Khối Lượng: 50 kg

-43%
Original price was: 7.600.000₫.Current price is: 4.300.000₫.

KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S250
Khối Lượng: 50 kg

-43%
Original price was: 7.600.000₫.Current price is: 4.300.000₫.

KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S250
Khối Lượng: 50 kg

-43%
Original price was: 7.600.000₫.Current price is: 4.300.000₫.

KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S250
Khối Lượng: 50 kg

-49%
Original price was: 7.500.000₫.Current price is: 3.800.000₫.

KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-49%
Original price was: 7.500.000₫.Current price is: 3.800.000₫.

KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-49%
Original price was: 7.500.000₫.Current price is: 3.800.000₫.

KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-40%
Original price was: 8.000.000₫.Current price is: 4.800.000₫.

KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-39%
Original price was: 9.000.000₫.Current price is: 5.500.000₫.

KT ngoài: C635 x R450 x S430
KT trong: C540 x R350 x S280
Khối Lượng: 75 kg

-40%
Original price was: 8.000.000₫.Current price is: 4.800.000₫.

KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-39%
Original price was: 9.000.000₫.Current price is: 5.500.000₫.

KT ngoài: C635 x R450 x S430
KT trong: C540 x R350 x S280
Khối Lượng: 75 kg

-40%
Original price was: 8.000.000₫.Current price is: 4.800.000₫.

KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-39%
Original price was: 9.000.000₫.Current price is: 5.500.000₫.

KT ngoài: C635 x R450 x S430
KT trong: C540 x R350 x S280
Khối Lượng: 75 kg

-36%
Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 1.600.000₫.

Khóa cơ phổ thông mã số cố định
KT ngoài: 285 x 365 x 310
KT trong: 210 x 310 x 210
Khối lượng: 30 kg

-36%
Original price was: 3.200.000₫.Current price is: 2.050.000₫.

Khóa điện tử 8 số, báo động, chống cháy
KT ngoài: 285 x 365 x 310
KT trong: 210 x 310 x 210
Khối lượng: 30 kg

-27%
Original price was: 4.200.000₫.Current price is: 3.050.000₫.

Khóa vân tay cao cấp
KT ngoài: 285 x 365 x 310
KT trong: 210 x 310 x 210
Khối lượng: 30 kg

-32%
Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 1.700.000₫.

Khóa cơ phổ thông mã số cố định
KT ngoài: C360 x R440 x S360
KT trong: C250 x R370 x S230
Khối lượng: 45 kg

-31%
Original price was: 3.200.000₫.Current price is: 2.200.000₫.

Khóa điện tử 8 số, báo động, chống cháy
KT ngoài: C360 x R440 x S360
KT trong: C250 x R370 x S230
Khối lượng: 45 kg

-29%
Original price was: 4.500.000₫.Current price is: 3.200.000₫.

Khóa vân tay cao cấp, báo động, chống cháy
KT ngoài: C360 x R440 x S360
KT trong: C250 x R370 x S230
Khối lượng: 45 kg

-27%
Original price was: 2.600.000₫.Current price is: 1.900.000₫.

KT ngoài: C250 x R350 x S250
Khối lượng: 9kg

-22%
Original price was: 3.200.000₫.Current price is: 2.500.000₫.

KT ngoài: C200 x R425 x S375
Khối lượng: 11kg

-23%
Original price was: 3.000.000₫.Current price is: 2.300.000₫.

KT ngoài: C265 x R375 x S265
Khối lượng: 11kg

-25%
Original price was: 3.200.000₫.Current price is: 2.400.000₫.

KT ngoài: C200 x R430 x S370
Khối lượng: 10kg

-25%
Original price was: 4.000.000₫.Current price is: 3.000.000₫.

KT ngoài: C250 x R350 x S250
Trọng lượng: 11kg

-22%
Original price was: 4.600.000₫.Current price is: 3.600.000₫.

KT ngoài: C230 x R470 x S390
Trọng lượng: 16kg

-37%
Original price was: 3.000.000₫.Current price is: 1.900.000₫.

Khóa cơ cố định, chống cháy
KT ngoài: C370x R450 x S385
KT trong: C255 x R365 x S250
Khối lượng: 45 kg

-31%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 2.400.000₫.

Khóa điện tử 8 số, báo động, chống cháy
KT ngoài: C370 x R450 x S385
KT trong: C255 x R365 x S250
Khối lượng: 45 kg

-28%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 3.600.000₫.

Khóa vân tay, báo động, chống cháy
KT ngoài: C370 x R450 x S385
KT trong: C255 x R365 x S250
Khối lượng: 45 kg

-27%
Original price was: 3.000.000₫.Current price is: 2.200.000₫.

Khóa cơ phổ thông mã số cố định
KT ngoài: C380 x R460 x S390
KT trong: C290 x R365 x S260
Trọng lượng: 50 kg

-32%
Original price was: 3.800.000₫.Current price is: 2.600.000₫.

Khóa điện tử 8 số, báo động, chống cháy
KT ngoài: C380 x R460 x S390
KT trong: C290 x R365 x S260
Khối lượng: 50kg

-31%
Original price was: 5.200.000₫.Current price is: 3.600.000₫.

KT ngoài: C380 x R460 x S390
KT trong: C290 x R365 x S260
Khối lượng: 50 kg

-33%
Original price was: 3.000.000₫.Current price is: 2.000.000₫.

KT ngoài:  C475 x R360 x S365
KT trong:  C380 x R285 x S240
Khối lượng: 45kg

-29%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 2.500.000₫.

KT ngoài:  C475 x R360 x S365
KT trong:  C380 x R285 x S240
Khối lượng: 45kg

-32%
Original price was: 3.400.000₫.Current price is: 2.300.000₫.

KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S240
Khối Lượng: 50 kg

-33%
Original price was: 4.000.000₫.Current price is: 2.700.000₫.

KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S240
Khối Lượng: 50 kg

-27%
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 4.000.000₫.

KT ngoài: C500 x R380 x S385
KT trong: C415 x R300 x S240
Khối Lượng: 50 kg

-27%
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 4.000.000₫.

KT ngoài: C500 x R380 x S385
KT trong: C415 x R300 x S240
Khối Lượng: 50 kg

-33%
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 3.700.000₫.

KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S240
Khối Lượng: 50 kg

-29%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 2.500.000₫.

KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-33%
Original price was: 4.300.000₫.Current price is: 2.900.000₫.

KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-35%
Original price was: 6.000.000₫.Current price is: 3.900.000₫.

KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-36%
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 3.500.000₫.

KT ngoài: C600 x R410 x S485
KT trong: C440 x R310 x S290
Khối Lượng: 85 kg

-42%
Original price was: 6.500.000₫.Current price is: 3.800.000₫.

KT ngoài: C600 x R410 x S485
KT trong: C440 x R310 x S290
Khối Lượng: 85 kg

-36%
Original price was: 7.500.000₫.Current price is: 4.800.000₫.

KT ngoài: C600 x R410 x S485
KT trong: C440 x R310 x S290
Khối Lượng: 85 kg

-35%
Original price was: 6.000.000₫.Current price is: 3.900.000₫.

KT ngoài: C650 x R460 x S495
KT trong: C500 x R360 x S300
Khối Lượng: 105 kg

-40%
Original price was: 7.500.000₫.Current price is: 4.500.000₫.

KT ngoài: C650 x R460 x S495
KT trong: C500 x R360 x S300
Khối Lượng: 105 kg

-35%
Original price was: 8.500.000₫.Current price is: 5.500.000₫.

KT ngoài: C650 x R460 x S495
KT trong: C500 x R360 x S300
Khối Lượng: 105 kg

-33%
Original price was: 7.500.000₫.Current price is: 5.000.000₫.

KT ngoài: C720 x R500 x S500
KT trong: C550 x R400 x S310
Khối Lượng: 115 kg

-39%
Original price was: 9.000.000₫.Current price is: 5.500.000₫.

KT ngoài: C720 x R500 x S500
KT trong: C550 x R400 x S310
Khối Lượng: 115 kg

-35%
Original price was: 10.000.000₫.Current price is: 6.500.000₫.

KT ngoài: C720 x R500 x S500
KT trong: C550 x R400 x S310
Khối Lượng: 115 kg

-30%
Original price was: 4.600.000₫.Current price is: 3.200.000₫.

KT ngoài: C310 x R415 x S340
KT trong: C200 x R310 x S210
Khối lượng: 40kg

-12%
Original price was: 4.300.000₫.Current price is: 3.800.000₫.

KT ngoài: C320 x R400 x S360
KT trong: C175 x R295 x S210
Khối lượng: 45kg

-13%
Original price was: 4.600.000₫.Current price is: 4.000.000₫.

KT ngoài: C320 x R400 x S360
KT trong: C175 x R295 x S210
Khối lượng: 45kg

-14%
Original price was: 4.900.000₫.Current price is: 4.200.000₫.

KT ngoài: C310 x R430 x S380
KT trong: C165 x R320 x S245
Khối lượng: 50kg

-14%
Original price was: 5.200.000₫.Current price is: 4.450.000₫.

KT ngoài: C310 x R430 x S380
KT trong: C165 x R320 x S245
Khối lượng: 50kg

-11%
Original price was: 5.900.000₫.Current price is: 5.250.000₫.

KT ngoài: C310 x R420 x S355
KT trong: C204 xR314 x S236
Khối lượng: 37kg

-33%
Original price was: 4.800.000₫.Current price is: 3.200.000₫.

KT ngoài: C310 x R415 x S340
KT trong: C200 x R310 x S210
Khối lượng: 40kg

-11%
Original price was: 6.100.000₫.Current price is: 5.450.000₫.

KT ngoài: C310 x R420 x S355
KT trong: C204 xR314 x S236
Khối lượng: 37kg

-28%
Original price was: 5.300.000₫.Current price is: 3.800.000₫.

KT ngoài: C350 x R485 x S405
KT trong: C240 x R370 x S260
Khối lượng: 55 kg

-3%
Original price was: 5.900.000₫.Current price is: 5.700.000₫.

KT ngoài: C375 x R470 x S380
KT trong: C230 x R380 x S260
Khối lượng: 60kg

-5%
Original price was: 6.200.000₫.Current price is: 5.900.000₫.

KT ngoài: C375 x R470 x S380
KT trong: C230 x R380 x S260
Khối lượng: 60kg

-5%
Original price was: 11.000.000₫.Current price is: 10.500.000₫.

Két sắt vân tay kết hợp điện tử cao cấp
KT ngoài: C375 x R470 x S380
KT trong: C230 x R380 x S260
Khối lượng: 60kg

-13%
Original price was: 6.800.000₫.Current price is: 5.900.000₫.

KT ngoài: C375 x R500 x S390
KT trong: C230 x R390 x S260
Khối lượng: 65kg

-13%
Original price was: 7.000.000₫.Current price is: 6.100.000₫.

KT ngoài: C375 x R500 x S390
KT trong: C230 x R390 x S260
Khối lượng: 65kg

-11%
Original price was: 7.600.000₫.Current price is: 6.800.000₫.

KT ngoài: C520 x R420 x S480
KT trong: C365 x R300 x S320
Khối lượng: 85kg

-12%
Original price was: 6.400.000₫.Current price is: 5.660.000₫.

KT ngoài:C360 x R490 x S425
KT trong: C236 x R381 xS306
Khối lượng: 57kg

-31%
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 3.800.000₫.

KT ngoài: C350 x R485 x S405
KT trong: C240 x R370 x S260
Khối lượng: 55kg

-12%
Original price was: 6.800.000₫.Current price is: 5.990.000₫.

KT ngoài: C360 x R490 x S425
KT trong: C236 x R381 x S306
Khối lượng: 57kg

-12%
Original price was: 6.700.000₫.Current price is: 5.880.000₫.

KT ngoài: C500 x R350 x S425
KT trong: C381 x R236 x S306
Khối lượng:57kg