Két sắt Hàn Quốc Carad

Hiển thị kết quả duy nhất

-25%
3.000.000

KT ngoài: C250 x R350 x S250
Trọng lượng: 11kg

-22%
3.600.000

KT ngoài: C230 x R470 x S390
Trọng lượng: 16kg

-7%
4.000.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C320 x R400 x S360
KT trong: C175 x R295 x S210
Khối lượng: 45kg

-9%
4.200.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C320 x R400 x S360
KT trong: C175 x R295 x S210
Khối lượng: 45kg

-14%
4.200.000

*Khuyến mãi: Tặng bap lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C310 x R430 x S380
KT trong: C165 x R320 x S245
Khối lượng: 50kg

-15%
4.400.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C310 x R430 x S380
KT trong: C165 x R300 x S230
Khối lượng: 50kg

-15%
4.400.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C310 x R430 x S380
KT trong: C165 x R320 x S245
Khối lượng: 50kg

-15%
5.000.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C375 x R470 x S380
KT trong: C230 x R380 x S260
Khối lượng: 60kg

-16%
5.200.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C375 x R470 x S380
KT trong: C230 x R380 x S260
Khối lượng: 60kg

-21%
8.500.000

*Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
Két sắt vân tay kết hợp điện tử cao cấp
KT ngoài: C375 x R470 x S380
KT trong: C230 x R380 x S260
Khối lượng: 60kg

-19%
5.500.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C375 x R500 x S390
KT trong: C230 x R390 x S260
Khối lượng: 65kg

-19%
5.700.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C375 x R500 x S390
KT trong: C230 x R390 x S260
Khối lượng: 65kg

-14%
6.500.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C520 x R420 x S480
KT trong: C365 x R300 x S320
Khối lượng: 85kg

-15%
6.700.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C520 x R420 x S480
KT trong: C365 x R300 x S320
Khối lượng: 85kg

-12%
7.400.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C560 x R420 x S480
KT trong: C415 x R300 x S320
Khối lượng: 90kg

-12%
7.200.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C560 x R420 x S480
KT trong: C415 x R300 x S320
Khối lượng: 90kg

-12%
7.400.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C560 x R420 x S480
KT trong: C415 x R300 x S320
Khối lượng: 90kg

-12%
8.550.000

* Khuyến mãi: tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C610 x R480 x S500
KT trong: C415 x R360 x S355
Khối lượng: 110kg

-13%
8.750.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C610 x R480 x S500
KT trong: C415 x R360 x S355
Khối lượng: 110kg

-13%
9.400.000

*Khuyến mãi: Tặngbao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C650 x R480 x S500
KT trong: C450 x R360 x S355
Khối lượng: 120kg

-14%
9.600.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C650 x R480 x S500
KT trong: C450 x R360 x S355
Khối lượng: 120kg

-20%
12.500.000

*Khuyến mãi: tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
Khóa vân tay kết hợp điện tử cao cấp
KT ngoài: C650 x R480 x S500
KT trong: C450 x R360 x S355
Khối lượng: 120kg

-10%
10.500.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C695 x R480 x S500
KT trong: C490 x R360 x S355
Khối lượng: 135kg

-11%
10.700.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C695 x R480 x S500
KT trong: C490 x R360 x S355
Khối lượng: 135kg

-16%
12.650.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C760 x R555 x S500
KT trong: C550 x R455 x S355
Khối lượng: 140kg

-16%
12.900.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C760 x R555 x S500
KT trong: C550 x R455 x S355
Khối lượng: 140kg

-13%
14.200.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C800 x R555 x S500
KT trong: C600 x R455 x S355
Khối lượng: 150kg

-13%
14.500.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C800 x R555 x S500
KT trong: C600 x R455 x S355
Khối lượng: 150kg

-12%
18.500.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
Khóa vân tay kết hợp điện tử cao cấp
KT ngoài: C800 x R555 x S500
KT trong: C600 x R455 x S355
Khối lượng: 150kg

-14%
15.000.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C865 x R600 x S500
KT trong: C660 x R470 x S355
Khối lượng: 170kg

-14%
15.300.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C865 x R600 x S500
KT trong: C660 x R470 x S355
Khối lượng: 170kg

-18%
16.500.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C1000 x R600 x S540
KT trong: C785 x R470 x S355
Khối lượng: 210kg

-18%
16.800.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
KT ngoài: C1000 x R600 x S540
KT trong: C785 x R470 x S355
Khối lượng: 210kg

-20%
20.800.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
Khóa vân tay điện tử cao cấp nhập khẩu Hàn Quốc
KT ngoài: C1000 x R600 x S540
KT trong: C785 x R470 x S355
Khối lượng: 210kg

-26%
18.600.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 500.000 đ
Tài Vượng-Tài Lộc-Tiến Bảo
KT ngoài:C1080 x R625 x S560
KT trong:C865 x R495 x S390
Khối lượng: 230kg

-26%
18.900.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 500.000 đ
KT ngoài:C1080 x R625 x S560
KT trong:C865 x R495 x S390
Khối lượng: 230kg

-26%
22.300.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 500.000 đ
KT ngoài:C1200 x R625 x S560
KT trong:C985 x R495 x S390
Khối lượng: 250kg

-25%
22.600.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 500.000 đ
KT ngoài:C1200 x R625 x S560
KT trong:C985 x R495 x S390
Khối lượng: 250kg

-26%
25.800.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 500.000 đ
KT ngoài:C1375 x R690 x S610
KT trong:C1150 x R555 x S440
Khối lượng: 335kg

-26%
26.100.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 500.000 đ
KT ngoài:C1375 x R690 x S610
KT trong:C1150 x R555 x S440
Khối lượng: 335kg

-27%
28.600.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 1.000.000 đ
KT ngoài:C1575 x R750 x S620
KT trong:C1350 x R615 x S450
Khối lượng: 385kg

-26%
28.900.000

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 1.000.000 đ
KT ngoài:C1575 x R750 x S620
KT trong:C1350 x R615 x S450
Khối lượng: 385kg

-20%
13.080.000

KT ngoài: C400 x R490 x S470
KT trong: C260 x R370 x S295
Khối lượng: 85 kg

-20%
13.380.000

KT ngoài: C400 x R490 x S470
KT trong: C260 x R370 x S295
Khối lượng: 85 kg

-20%
16.272.000

KT Ngoài: C590 x R460 x S470
KT Trong: C400 x R330 x S300
Khối Lượng: 110 kg

-20%
16.572.000

KT Ngoài: C590 x R460 x S470
KT Trong: C400 x R330 x S300
Khối Lượng: 110 kg

-20%
18.408.000

KT ngoài:C690 x R480 x S470
KT trong:C500x R350 x S300
Khối lượng: 140 kg

-20%
18.708.000

KT ngoài:C690 x R480 x S470
KT trong:C500x R350 x S300
Khối lượng: 140 kg

-20%
22.800.000

KT ngoài:C820 x R520 x S500
KT trong:C630 x R390 x S320
Khối lượng: 160 kg

-20%
23.100.000

KT ngoài:C820 x R520 x S500
KT trong:C630 x R390 x S320
Khối lượng: 160 kg

-20%
25.680.000

KT ngoài:C900 x R560 x S550
KT trong:C760 x R430 x S370
Khối lượng: 200 kg

-20%
25.980.000

KT ngoài:C900 x R560 x S550
KT trong:C760 x R430 x S370
Khối lượng: 200 kg

-20%
28.392.000

KT ngoài:C1000 x R560 x S550
KT trong:C860 x R430 x S370
Khối lượng: 220 kg

-20%
28.692.000

KT ngoài:C1000 x R560 x S550
KT trong:C860 x R430 x S370&
Khối lượng: 220 kg

-20%
55.250.000

KT ngoài:C1000 x R560 x S550
KT trong:C860 x R430 x S370&
Khối lượng: 250 kg

-20%
31.584.000

KT ngoài:C1100 x R620 x S570
KT trong:C960 x R490 x S390
Khối lượng: 270 kg

-20%
31.884.000

KT ngoài:C1100 x R620 x S570
KT trong:C960 x R490 x S390
Khối lượng: 270 kg

-20%
58.620.000

KT ngoài:C1100 x R620 x S570
KT trong:C960 x R490 x S390
Khối lượng: 300 kg

-20%
39.032.000

KT ngoài:C1200 x R620 x S570
KT trong:C1060 x R490 x S390
Khối lượng: 290 kg

-20%
39.032.000

KT ngoài:C1200 x R620 x S570
KT trong:C1060 x R490 x S390
Khối lượng: 290 kg

-20%
65.232.000

KT ngoài:C1200 x R620 x S570
KT trong:C1060 x R490 x S390
Khối lượng: 320 kg


KÉT SẮT HÀN QUỐC CAO CẤP CARAD - Nâng tầm trải nghiệm, sang trọng, đẳng cấp.
Két sắt Carad là dòng két sắt Hàn Quốc thế hệ mới. Được Siêu thị két sắt Đại Phú phân phối độc quyền. Két sắt Carad thừa hưởng toàn bộ ưu điểm vượt trội của dòng két sắt Hàn Quốc. Hơn thế nữa được nâng tầm với thiết kế tinh tế, sang trọng. Đem lại những giá trị tuyệt vời cho chủ sở hữu.
Sản phẩm có đủ các tiêu chuẩn 5 sao như:
 • Khả năng chống cháy cao nhất thị trường 1050 oC/ 2h. Được kiểm nghiệm và chứng nhận của bộ công thương Hàn Quốc
 • Sản phẩm có mẫu mã đẹp, độ hòan thiện cao, thẩm mỹ.
 • Nhiều loại khóa cao cấp: cơ xoay đổi mã cao cấp 4 tới 9 vòng số. Điện tử cao cấp cài tới 15 chữ số chống dò mã. Vân tay cao cấp cài tới 99 vân tay.
 • Toàn bộ linh kiện cao cấp nhập khẩu Hàn Quốc
 • Trang bị một hệ thống chốt inox đặc và lớn, tăng cường khả năng chống cạy phá. Đảm bảo an toàn cho tài sản của quý khách một cách hữu hiệu.
Ngoài ra, Carad còn mang lại sự sang trọng đẳng cấp với những chi tiết thiết kế tinh tế tỉ mỉ. Mâm, hộc khóa, nắp đậy được sơn tĩnh điện siêu bền. Khi mua két sắt Hàn Quốc Carad cao cấp của Đại Phú, Quý khách sẽ được đảm bảo:
 • Két chính hãng do công ty TNHH SX-TM-DV Cơ Khí Toàn Gia sản xuất.
 • Có chứng chỉ chất lượng ISO 9001-2015
 • Có phiếu bảo hành chính hãng
 • Có tem thông số và xuất xứ sản phẩm
 • Tem chứng chỉ nhiệt độ chống cháy của bộ công thương Hàn Quốc
 • Đảm bảo giá sản phẩm đúng với chất lượng. Nâng tầm trải nghiệm cũng như giá trị sử dụng.
0972.979.916
challenges-icon chat-active-icon