Hiển thị tất cả 13 kết quả

-21%
8.600.000 6.800.000

KT ngoài: C375 x R470 x S390
KT trong: C230 x R380 x S245
Khối lượng: 60kg

-11%
19.000.000 17.000.000

KT ngoài:C723 x R493 x S500
KT trong:C535 x R392 x S370
Khối lượng: 150 kg

-22%
10.500.000 8.200.000

KT ngoài: C520 x R420 x S480
KT trong: C365 x R300 x S320
Khối lượng: 85kg

-11%
22.000.000 19.500.000

KT ngoài:C790 x R570 x S500
KT trong:C600 x R470 x S370
Khối lượng: 170 kg

-21%
12.000.000 9.500.000

KT ngoài: C615 x R480 x S500
KT trong: C415 x R360 x S355
Khối lượng: 110kg

-12%
26.000.000 23.000.000

KT ngoài:C893 x R613 x S500
KT trong:C645 x R502 x S370
Khối lượng: 200 kg

-19%
13.000.000 10.500.000

KT ngoài: C650 x R480 x S500
KT trong: C450 x R360 x S355
Khối lượng: 130kg

-13%
30.000.000 26.000.000

KT ngoài:C1028 x R628 x S560
KT trong:C830 x R517 x S370
Khối lượng: 230 kg

-19%
14.000.000 11.300.000

KT ngoài: C695 x R480 x S500
KT trong: C490 x R360 x S355
Khối lượng: 135kg

-23%
15.500.000 12.000.000

KT ngoài: C760 x R555 x S500
KT trong: C555 x R435 x S355
Khối lượng: 150kg

-15%
13.000.000 11.000.000

KT ngoài: C588 x R433 x S480
KT trong: C460 x R332 x S335
Khối lượng: 100 kg

-15%
16.500.000 14.000.000

KT ngoài:C640 x R490 x S500
KT trong:C460 x R390 x S370
Khối lượng: 120 kg

-40%
5.000.000 3.000.000

KT ngoài: C500 x R380 x S400 KT trong: C415 x R320 x S320 Khối Lượng: 50 kg