Két sắt thông minh Bofa là dòng két sắt cao cấp được sản xuất trên dây truyền công nghệ Đức. Được nhập khẩu và phân phối tại Siêu thị két Đại Phú:

Hiển thị kết quả duy nhất

-23%
2.300.000

KT ngoài: C250 x R360 x S250mm
KT trong: C240 x R340 x S240mm
Trọng lượng: 10kg

-23%
2.300.000

KT ngoài: C250 x R360 x S250mm
KT trong: C240 x R340 x S240mm
Trọng lượng: 10kg

-23%
2.300.000

KT ngoài: C250 x R360 x S250mm
KT trong: C240 x R340 x S240mm
Trọng lượng: 10kg

-25%
3.600.000

KT ngoài: 300 x 360 x 300mm
KT trong: 290 x 350 x 290mm
Trọng lượng: 13kg

-26%
4.800.000

KT ngoài: 450 x 380 x 320mm
KT trong: 440 x 370 x 290mm
Trọng lượng: 20kg

-26%
5.900.000

KT ngoài: 600 x 430 x 360mm
KT trong: 520 x 420 x 350mm
Trọng lượng: 35kg

-25%
6.800.000

KT ngoài: 700 x 440 x 380mm
KT trong: 620 x 430 x 370mm
Trọng lượng: 42kg

-26%
7.800.000

KT ngoài: 800 x 480 x 400mm
KT trong: 720 x 470 x 390mm
Trọng lượng: 47kg

-13%
5.400.000

KT ngoài: 300 x 365 x 300mm
KT trong: 290 x 355 x 290mm
Trọng lượng: 16kg

-13%
6.250.000

KT ngoài: C350 x R365 x S320
KT trong: C340 x R355 x S310
Trọng lượng: 17kg

-15%
7.650.000

KT ngoài: C450 x R380 x S320
KT trong: C340 x R370 x S310
Trọng lượng: 25.5kg

-16%
8.450.000

KT ngoài: C600 x R430 x S360
KT trong: C520 x R420 x S350
Trọng lượng: 41.5kg

-21%
10.300.000

KT ngoài: C700 x R430 x S360
KT trong: C620 x R420 x S350
Trọng lượng: 46.5kg

-17%
12.500.000

KT ngoài: C800 x R480 x S400
KT trong: C720 x R460 x S380
Trọng lượng: 57.5kg

-20%
4.550.000

KT ngoài: 300 x 365 x 300mm
KT trong: 290 x 355 x 290mm
Trọng lượng: 15kg

-20%
5.050.000

KT ngoài: C350 x R365 x S320
KT trong: C340 x R355 x S310
Trọng lượng: 17.5kg

-20%
6.050.000

KT ngoài: C450 x R380 x S320
KT trong: C340 x R370 x S310
Trọng lượng: 26.5kg

-20%
6.850.000

KT ngoài: C600 x R430 x S360
KT trong: C520 x R420 x S350
Trọng lượng: 42kg

-20%
8.700.000

KT ngoài: C700 x R430 x S380
KT trong: C620 x R420 x S370
Trọng lượng: 46.5kg

-20%
10.000.000

KT ngoài: C800 x R480 x S400
KT trong: C720 x R470 x S390
Trọng lượng: 57.5kg

-20%
17.000.000

KT ngoài: C1000 x R525 x S450
KT trong: C920 x R510 x S440
Trọng lượng: 67kg

-20%
23.000.000

KT ngoài: C1200 x R595 x S485
KT trong: C1120 x R585 x S475
Trọng lượng: 87kg

-20%
28.000.000

KT ngoài: C1500 x R645 x S550
KT trong: C1420 x R635 x S540
Trọng lượng: 111kg

-15%
8.800.000

KT ngoài: C300 x R365 x S300
KT trong: C290 x R350 x S250
Trọng lượng: 22kg

-15%
10.800.000

KT ngoài: C450 x R380 x S320
KT trong: C390 x R370 x S250
Trọng lượng: 33kg

-15%
14.800.000

KT ngoài: C600 x R430 x S380
KT trong: C540 x R420 x S290
Trọng lượng: 58kg

-15%
16.800.000

KT ngoài: C700 x R430 x S380
KT trong: C670 x R420 x S310
Trọng lượng: 65kg

-15%
19.800.000

KT ngoài: C800 x R480 x S420
KT trong: C770 x R460 x S370
Trọng lượng: 81kg

-15%
32.000.000

KT ngoài: C1000 x R530 x S450
KT trong: C970 x R510 x S400
Trọng lượng: 110kg

-16%
42.000.000

KT ngoài: C1200 x R560 x S480
KT trong: C1170 x R540 x S430
Trọng lượng: 142kg

-16%
52.000.000

KT ngoài: C1500 x R650 x S550
KT trong: C1470 x R630 x S500
Trọng lượng: 191kg

-15%
9.800.000

KT ngoài: C350 x R365 x S320
KT trong: C290 x R350 x S250
Trọng lượng: 24kg

-16%
11.800.000

KT ngoài: C450 x R380 x S320
KT trong: C390 x R370 x S250
Trọng lượng: 31kg

-15%
15.800.000

KT ngoài: C600 x R430 x S360
KT trong: C540 x R420 x S290
Trọng lượng: 53kg

-15%
17.800.000

KT ngoài: C680 x R430 x S360
KT trong: C620 x R420 x S290
Trọng lượng: 61kg

-14%
6.900.000

KT ngoài: C330 x R400 x S310
KT trong: C290 x R390 x S250
Trọng lượng: 32kg

-17%
8.300.000

KT ngoài: C330 x R400 x S310
KT trong: C290 x R390 x S250
Trọng lượng: 32kg

-18%
10.300.000

KT ngoài: C480 x R400 x S350
KT trong: C450 x R390 x S310
Trọng lượng: 48kg

-17%
14.100.000

KT ngoài: C600 x R430 x S380
KT trong: C570 x R410 x S330
Trọng lượng: 80kg

-16%
15.700.000

KT ngoài: C700 x R470 x S400
KT trong: C670 x R460 x S350
Trọng lượng: 97kg

-16%
18.400.000

KT ngoài: C800 x R510 x S440
KT trong: C770 x R490 x S390
Trọng lượng: 119kg

-18%
26.400.000

KT ngoài: C1000 x R540 x S460
KT trong: C970 x R520 x S410
Trọng lượng: 155kg

-19%
32.400.000

KT ngoài: C1200 x R600 x S500
KT trong: C1170 x R580 x S490
Trọng lượng: 199kg

-16%
41.400.000

KT ngoài: C1500 x R660 x S560
KT trong: C1470 x R640 x S510
Trọng lượng: 265kg

-19%
12.300.000

KT ngoài: C480 x R400 x S350
KT trong: C450 x R390 x S310
Trọng lượng: 48kg

-17%
16.700.000

KT ngoài: C600 x R430 x S380
KT trong: C570 x R410 x S330
Trọng lượng: 80kg

-16%
18.800.000

KT ngoài: C700 x R470 x S400
KT trong: C670 x R460 x S350
Trọng lượng: 97kg

-15%
22.300.000

KT ngoài: C800 x R510 x S440 KT trong: C770 x R490 x S390 Trọng lượng: 119kg

-14%
29.400.000

KT ngoài: C1000 x R540 x S460
KT trong: C970 x R520 x S410
Trọng lượng: 155kg

-14%
33.100.000

KT ngoài: C1200 x R600 x S500
KT trong: C1170 x R580 x S450
Trọng lượng: 199kg

-13%
46.700.000

KT ngoài: C1500 x R660 x S560
KT trong: C1470 x R640 x S510
Trọng lượng: 265kg

-15%
12.800.000

KT ngoài: C450 x R386 x S330
KT trong: C340 x R370 x S280
Trọng lượng: 46.5kg

-16%
18.500.000

KT ngoài: C600 x R435 x S330
KT trong: C540 x R410 x S280
Trọng lượng: 78.5kg

-16%
23.500.000

KT ngoài: C700 x R460 x S400
KT trong: C640 x R440 x S350
Trọng lượng: 95kg

-16%
27.800.000

KT ngoài: C800 x R480 x S430
KT trong: C740 x R460 x S380
Trọng lượng: 116kg

-16%
40.250.000

KT ngoài: C1000 x R540 x S480
KT trong: C940 x R520 x S430
Trọng lượng: 163kg

-20%
14.800.000

KT ngoài: C550 x R420 x S380
KT trong:
Trọng lượng: 44kg

-11%
34.000.000

KT ngoài: C550 x R420 x S380
KT trong: C520 x R400 x S330
Trọng lượng: 81kg

-11%
38.000.000

KT ngoài: C650 x R460 x S440
KT trong: C620 x R440 x S390
Trọng lượng: 98.5kg

-10%
44.000.000

KT ngoài: C750 x R500 x S440
KT trong: C720 x R480 x S390
Trọng lượng: 120kg

-10%
50.000.000

KT ngoài: C850 x R500 x S440
KT trong: C820 x R480 x S390
Trọng lượng: 131kg

-10%
56.000.000

KT ngoài: C950 x R500 x S440
KT trong: C920 x R480 x S390
Trọng lượng: 157kg

-20%
89.990.000

KT ngoài: C850 x R550 x S480
KT trong: C750 x R500 x S390
Trọng lượng: 147kg

-20%
89.990.000

KT ngoài: C850 x R550 x S480
KT trong: C750 x R500 x S390
Trọng lượng: 147kg

-20%
119.999.999

KT ngoài: C1000 x R600 x S520
KT trong: C900 x R550 x S430
Trọng lượng: 187kg

-20%
159.999.999

KT ngoài: C1200 x R700 x S600
KT trong: C1100 x R600 x S510
Trọng lượng: 255kg