Hiển thị tất cả 18 kết quả

-22%
3.600.000 2.800.000

KT ngoài: C310 x R415 x S340
KT trong: C200 x R310 x S210
Khối lượng: 40kg

-20%
7.500.000 6.000.000

Kích thước ngoài: C665 x R465 x S470
Kích thước trong: C468 x R350 x S320
Khối lượng: 120kg

-23%
12.000.000 9.300.000

KT ngoài: C1005 x R600 x S565
KT trong: C763 x R433 x S391
Khối lượng: 200 kg

-24%
3.800.000 2.900.000

KT ngoài: C310 x R415 x S340
KT trong: C200 x R310 x S210
Khối lượng: 40kg

-21%
7.800.000 6.200.000

Kích thước ngoài: C665 x R465 x S470
Kích thước trong: C468 x R350 x S320
Khối lượng: 120kg

-24%
12.500.000 9.500.000

KT ngoài: C1005 x R600 x S565
KT trong: C763 x R433 x S391
Khối lượng: 200 kg

-23%
4.300.000 3.300.000

KT ngoài: C350 x R485 x S405
KT trong: C240 x R370 x S260
Khối lượng: 55 kg

-21%
9.000.000 7.100.000

KT ngoài: C700 x R500 x S485
KT trong: C538 x R365 x S340
Khối lượng: 135 kg

-24%
4.500.000 3.400.000

KT ngoài: C350 x R485 x S405
KT trong: C240 x R370 x S260
Khối lượng: 55kg

-22%
9.300.000 7.300.000

KT ngoài: C700 x R500 x S485
KT trong: C538 x R365 x S340
Khối lượng: 135 kg

-21%
5.600.000 4.400.000

KT ngoài: C600 x R396 x S440
KT trong: C420 x R290 x S306
Khối lượng: 80kg

-23%
9.500.000 7.300.000

KT ngoài: C755 x R465 x S470 <br> KT trong: C558 x R350 x S320 <br> Khối lượng: 150 kg

-21%
5.800.000 4.600.000

KT ngoài: C600 x R396 x S440
KT trong: C420 x R290 x S306
Khối lượng: 80kg

-23%
9.800.000 7.500.000

KT ngoài: C755 x R465 x S470
KT trong: C558 x R350 x S320
Khối lượng: 150 kg

-26%
6.800.000 5.000.000

KT ngoài: C635 x R455 x S435
KT trong: C435 x R335 x S315
Khối lượng:100 kg

-22%
10.700.000 8.300.000

KT ngoài: C820 x R585 x S550
KT trong: C610 x R430 x S382
Khối lượng: 170 kg

-26%
7.000.000 5.200.000

KT ngoài: C635 x R455 x S435
KT trong: C435 x R335 x S315
Khối lượng:100 kg

-22%
11.000.000 8.600.000

KT ngoài: C820 x R585 x S550
KT trong: C610 x R430 x S382
Khối lượng: 170 kg