Hiển thị tất cả 5 kết quả

-23%
3.000.000 2.300.000

KT ngoài: C200 x R430 x S370
Khối lượng: 10kg

-23%
3.000.000 2.300.000

KT ngoài: C250 x R350 x S250
Trọng lượng: 11kg

-23%
3.500.000 2.700.000

KT ngoài: C230 x R470 x S390
Trọng lượng: 16kg

-27%
2.600.000 1.900.000

KT ngoài: C250 x R350 x S250
Khối lượng: 9kg

-24%
3.400.000 2.600.000

KT ngoài: C250 x R350 x S250
Trọng lượng: 11kg