Két sắt khách sạn

Hiển thị kết quả duy nhất

-25%
1.650.000

*ÁP MÃ:KMVTS200 Giá siêu KM: 1,450,000₫


KT ngoài: C215 x R315 x S270
Khối lượng: 6kg
Thông số sản phẩm
KT ngoài: C215 x R315 x S270
Khối lượng: 6kg

-26%
1.700.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 1,500,000₫


KT ngoài: C215 x R315 x S270
Trọng lượng: 6kg

-30%
1.750.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 1,550,000₫


KT ngoài: C245 x R350 x S300
Trọng lượng: 6,5 kg

-36%
1.800.000

*ÁP MÃ:KMVTS200
Giá siêu KM: 1,600,000₫


KT ngoài: C245 x R350 x S300mm
Trọng lượng: 6,5 kg

-29%
4.800.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 4,600,000₫


KT ngoài: C490 x R385 x S395
KT trong: C475 x R375 x S300
Trọng lượng: 31 kg

-35%
5.500.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 5,300,000₫


KT ngoài: C490 x R385 x S395
KT trong: C475 x R375 x S300
Trọng lượng: 31 kg

-27%
5.500.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 5,300,000₫


KT ngoài: C560 x R400 x S415
KT trong: C535 x R390 x S320
Trọng lượng: 40 kg

-33%
6.000.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 5,800,000₫


KT ngoài: C560 x R400 x S415
KT trong: C535 x R390 x S320
Trọng lượng: 40 kg

-27%
1.900.000

KT ngoài: C250 x R350 x S250
Khối lượng: 9kg

-16%
2.700.000

KT ngoài: C200 x R425 x S375
Khối lượng: 11kg

-25%
2.400.000

KT ngoài: C200 x R430 x S370
Khối lượng: 10kg

-20%
3.200.000

KT ngoài: C250 x R350 x S250
Trọng lượng: 11kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 3,000,000₫

-17%
3.800.000

KT ngoài: C230 x R470 x S390
Trọng lượng: 16kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 3,600,000₫

-28%
1.800.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 1,600,000₫

KT ngoài: 285 x 365 x 310
KT trong: 210 x 310 x 210
Khối lượng: 30 kg

-30%
2.250.000

*ÁP MÃ: KMVTS200 Giá sốc chỉ: 2,050,000₫


KT ngoài: 285 x 365 x 310
KT trong: 210 x 310 x 210
Khối lượng: 30 kg

-27%
2.550.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,350,000₫


KT ngoài: C350 x R435 x S385
KT trong: C255 x R365 x S250
Khối lượng: 40 kg

-24%
3.800.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 3,600,000₫


KT ngoài: C350 x R435 x S385
KT trong: C255 x R365 x S250
Khối lượng: 40 kg