KÉT SẮT CÁC LOẠI

Showing 1–100 of 182 results

-25%
1.650.000

*ÁP MÃ:KMVTS200 Giá siêu KM: 1,450,000₫


KT ngoài: C215 x R315 x S270
Khối lượng: 6kg
Thông số sản phẩm
KT ngoài: C215 x R315 x S270
Khối lượng: 6kg

-26%
1.700.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 1,500,000₫


KT ngoài: C215 x R315 x S270
Trọng lượng: 6kg

-30%
1.750.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 1,550,000₫


KT ngoài: C245 x R350 x S300
Trọng lượng: 6,5 kg

-36%
1.800.000

*ÁP MÃ:KMVTS200
Giá siêu KM: 1,600,000₫


KT ngoài: C245 x R350 x S300mm
Trọng lượng: 6,5 kg

-29%
4.800.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 4,600,000₫


KT ngoài: C490 x R385 x S395
KT trong: C475 x R375 x S300
Trọng lượng: 31 kg

-35%
5.500.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 5,300,000₫


KT ngoài: C490 x R385 x S395
KT trong: C475 x R375 x S300
Trọng lượng: 31 kg

-27%
5.500.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 5,300,000₫


KT ngoài: C560 x R400 x S415
KT trong: C535 x R390 x S320
Trọng lượng: 40 kg

-33%
6.000.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 5,800,000₫


KT ngoài: C560 x R400 x S415
KT trong: C535 x R390 x S320
Trọng lượng: 40 kg

-34%
1.650.000

*ÁP MÃ: KMVTS200 Giá sốc chỉ: 1,450,000₫


KT ngoài: C350 x R450 x S360
KT trong: C250 x R370 x S230
Khối lượng: 45 kg

-27%
2.350.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,150,000₫


KT ngoài: C350 x R450 x S360
KT trong: C250 x R370 x S230
Khối lượng: 45 kg

-37%
1.700.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 1,500,000₫


KT ngoài: C470 x R355 x S360
KT trong: C340 x R290 x S230
Khối lượng: 45 kg

-27%
1.900.000

KT ngoài: C250 x R350 x S250
Khối lượng: 9kg

-16%
2.700.000

KT ngoài: C200 x R425 x S375
Khối lượng: 11kg

-25%
2.400.000

KT ngoài: C200 x R430 x S370
Khối lượng: 10kg

-20%
3.200.000

KT ngoài: C250 x R350 x S250
Trọng lượng: 11kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 3,000,000₫

-17%
3.800.000

KT ngoài: C230 x R470 x S390
Trọng lượng: 16kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 3,600,000₫

-28%
1.800.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 1,600,000₫

KT ngoài: 285 x 365 x 310
KT trong: 210 x 310 x 210
Khối lượng: 30 kg

-30%
2.250.000

*ÁP MÃ: KMVTS200 Giá sốc chỉ: 2,050,000₫


KT ngoài: 285 x 365 x 310
KT trong: 210 x 310 x 210
Khối lượng: 30 kg

-27%
2.550.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,350,000₫


KT ngoài: C350 x R435 x S385
KT trong: C255 x R365 x S250
Khối lượng: 40 kg

-24%
3.800.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 3,600,000₫


KT ngoài: C350 x R435 x S385
KT trong: C255 x R365 x S250
Khối lượng: 40 kg

-20%
2.400.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,200,000₫


KT ngoài: C380 x R460 x S390
KT trong: C290 x R365 x S260
Trọng lượng: 45 kg

-29%
2.700.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,500,000₫


KT ngoài: C380 x R460 x S390
KT trong: C290 x R365 x S260
Khối lượng: 45 kg

-19%
4.200.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 4,000,000₫


KT ngoài: C380 x R460 x S390
KT trong: C290 x R365 x S260
Khối lượng: 45 kg

-27%
2.200.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,000,000₫


KT ngoài:  C475 x R360 x S365
KT trong:  C380 x R285 x S240
Khối lượng: 45kg

-26%
2.600.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,400,000₫


KT ngoài:  C475 x R360 x S365
KT trong:  C380 x R285 x S240
Khối lượng: 45kg

-29%
2.400.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,200,000₫


KT ngoài: C500 x R380 x S385
KT trong: C415 x R300 x S240
Khối Lượng: 50 kg

-30%
2.800.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,600,000₫


KT ngoài: C500 x R380 x S385
KT trong: C415 x R300 x S240
Khối Lượng: 50 kg

-18%
4.500.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 4,300,000₫


KT ngoài: C500 x R380 x S385
KT trong: C415 x R300 x S240
Khối Lượng: 50 kg

-23%
2.700.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,500,000₫


KT ngoài: C550 x R400 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-30%
3.000.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,800,000₫


KT ngoài: C550 x R400 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-20%
4.800.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 4,600,000₫


KT ngoài: C550 x R400 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-31%
3.800.000

*ÁP MÃ: KMVTS500
Giá sốc chỉ: 3,300,000₫


KT ngoài: C600 x R410 x S485
KT trong: C440 x R310 x S290
Khối Lượng: 85 kg

-38%
4.000.000

*ÁP MÃ: KMVTS500
Giá sốc chỉ: 3,500,000₫


KT ngoài: C600 x R410 x S485
KT trong: C440 x R310 x S290
Khối Lượng: 85 kg

-13%
6.500.000

*ÁP MÃ: KMVTS500
Giá sốc chỉ: 6,000,000₫


KT ngoài: C600 x R410 x S485
KT trong: C440 x R310 x S290
Khối Lượng: 85 kg

-32%
4.100.000

*ÁP MÃ: KMVTS500
Giá sốc chỉ: 3,600,000₫


KT ngoài: C650 x R460 x S495
KT trong: C500 x R360 x S300
Khối Lượng: 115 kg

-33%
5.000.000

*ÁP MÃ: KMVTS500
Giá sốc chỉ: 4,500,000₫


KT ngoài: C650 x R460 x S495
KT trong: C500 x R360 x S300
Khối Lượng: 115 kg

-18%
7.000.000

*ÁP MÃ: KMVTS500
Giá sốc chỉ: 6,500,000₫


KT ngoài: C650 x R460 x S495
KT trong: C500 x R360 x S300
Khối Lượng: 115 kg

-33%
5.000.000

*ÁP MÃ: KMVTS500
Giá sốc chỉ: 4,500,000₫


KT ngoài: C720 x R500 x S500
KT trong: C550 x R400 x S310
Khối Lượng: 135 kg

-33%
6.000.000

*ÁP MÃ: KMVTS500
Giá sốc chỉ: 5,500,000₫


KT ngoài: C720 x R500 x S500
KT trong: C550 x R400 x S310
Khối Lượng: 135 kg

-20%
8.000.000

*ÁP MÃ: KMVTS500
Giá sốc chỉ: 7,500,000₫


KT ngoài: C720 x R500 x S500
KT trong: C550 x R400 x S310
Khối Lượng: 135 kg

-30%
3.200.000

KT ngoài: C310 x R415 x S340
KT trong: C200 x R310 x S210
Khối lượng: 40kg

-7%
4.000.000

KT ngoài: C320 x R400 x S360
KT trong: C175 x R295 x S210
Khối lượng: 45kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 3,800,000₫

-9%
4.200.000

KT ngoài: C320 x R400 x S360
KT trong: C175 x R295 x S210
Khối lượng: 45kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 4,000,000₫

-14%
4.200.000

KT ngoài: C310 x R430 x S380
KT trong: C165 x R320 x S245
Khối lượng: 50kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 4,000,000₫

-14%
4.450.000

KT ngoài: C310 x R430 x S380
KT trong: C165 x R300 x S230
Khối lượng: 50kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 4,250,000₫

-14%
4.450.000

KT ngoài: C310 x R430 x S380
KT trong: C165 x R320 x S245
Khối lượng: 50kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 4,250,000₫

-5%
3.500.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C320 x R400 x S370
KT trong: C215 x R315 x S210
Khối lượng: 40kg

-11%
5.250.000

KT ngoài: C310 x R420 x S355
KT trong: C204 xR314 x S236
Khối lượng: 37kg

-33%
3.200.000

KT ngoài: C310 x R415 x S340
KT trong: C200 x R310 x S210
Khối lượng: 40kg

-5%
3.800.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C320 x R400 x S370
KT trong: C215 x R315 x S210
Khối lượng: 40kg

-11%
5.450.000

KT ngoài: C310 x R420 x S355
KT trong: C204 xR314 x S236
Khối lượng: 37kg

-28%
3.800.000

KT ngoài: C350 x R485 x S405
KT trong: C240 x R370 x S260
Khối lượng: 55 kg

-3%
5.700.000

KT ngoài: C375 x R470 x S380
KT trong: C230 x R380 x S260
Khối lượng: 60kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 5,500,000₫

-5%
5.900.000

KT ngoài: C375 x R470 x S380
KT trong: C230 x R380 x S260
Khối lượng: 60kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 5,700,000₫

-5%
10.500.000

Két sắt vân tay kết hợp điện tử cao cấp
KT ngoài: C375 x R470 x S380
KT trong: C230 x R380 x S260
Khối lượng: 60kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 10,300,000₫

-10%
6.100.000

KT ngoài: C375 x R500 x S390
KT trong: C230 x R390 x S260
Khối lượng: 65kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 5,900,000₫

-10%
6.300.000

KT ngoài: C375 x R500 x S390
KT trong: C230 x R390 x S260
Khối lượng: 65kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 6,100,000₫

-11%
6.800.000

KT ngoài: C520 x R420 x S480
KT trong: C365 x R300 x S320
Khối lượng: 85kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 6,600,000₫

-5%
4.000.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C350 x R430 x S335
KT trong: C233 x R332 x S226
Khối lượng: 50kg

-2%
4.300.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C350 x R430 x S375
KT trong: C233 x R332 x S226
Khối lượng: 50kg

-2%
4.500.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C370 x R470 x S400
KT trong: C250 x R365 x S250
Khối lượng: 55kg

-12%
5.660.000

KT ngoài:C360 x R490 x S425
KT trong: C236 x R381 xS306
Khối lượng: 57kg

-31%
3.800.000

KT ngoài: C350 x R485 x S405
KT trong: C240 x R370 x S260
Khối lượng: 55kg

-2%
4.800.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C370 x R470 x S400
KT trong: C250 x R365 x S250
Khối lượng: 55kg

-12%
5.990.000

KT ngoài: C360 x R490 x S425
KT trong: C236 x R381 x S306
Khối lượng: 57kg

-4%
4.500.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C490 x R350 x S400
KT trong: C360 x R255 x S250
Khối lượng: 55kg

-12%
5.880.000

KT ngoài: C500 x R350 x S425
KT trong: C381 x R236 x S306
Khối lượng:57kg

-4%
4.800.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C490 x R350 x S400
KT trong: C360 x R255 x S250
Khối lượng: 55kg

-11%
6.210.000

KT ngoài: C500 x R350 x S425
KT trong: C381 x R236 x S306
Khối lượng:57kg

-11%
7.000.000

KT ngoài: C520 x R420 x S480
KT trong: C365 x R300 x S320
Khối lượng: 85kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 6,800,000₫

-11%
7.500.000

KT ngoài: C560 x R420 x S480
KT trong: C415 x R300 x S320
Khối lượng: 90kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 7,300,000₫

-6%
7.700.000

KT ngoài: C560 x R420 x S480
KT trong: C415 x R300 x S320
Khối lượng: 90kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 7,500,000₫

-6%
7.900.000

KT ngoài: C560 x R420 x S480
KT trong: C415 x R300 x S320
Khối lượng: 90kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 7,700,000₫

-7%
9.000.000

KT ngoài: C610 x R480 x S500
KT trong: C415 x R360 x S355
Khối lượng: 110kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 8,800,000₫

-8%
9.200.000

KT ngoài: C610 x R480 x S500
KT trong: C415 x R360 x S355
Khối lượng: 110kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 9,000,000₫

-9%
9.800.000

KT ngoài: C650 x R480 x S500
KT trong: C450 x R360 x S355
Khối lượng: 120kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 9,600,000₫

-10%
10.000.000

KT ngoài: C650 x R480 x S500
KT trong: C450 x R360 x S355
Khối lượng: 120kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 9,800,000₫

Liên hệ 0972979916

*Khuyến mãi: tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
Khóa vân tay kết hợp điện tử cao cấp
KT ngoài: C650 x R480 x S500
KT trong: C450 x R360 x S355
Khối lượng: 120kg

-10%
10.500.000

KT ngoài: C695 x R480 x S500
KT trong: C490 x R360 x S355
Khối lượng: 135kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 10,300,000₫

-11%
10.700.000

KT ngoài: C695 x R480 x S500
KT trong: C490 x R360 x S355
Khối lượng: 135kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 10,500,000₫

-15%
12.700.000

KT ngoài: C760 x R555 x S500
KT trong: C550 x R455 x S355
Khối lượng: 140kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 12,500,000₫

-16%
12.900.000

KT ngoài: C760 x R555 x S500
KT trong: C550 x R455 x S355
Khối lượng: 140kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 12,700,000₫

-11%
14.500.000

KT ngoài: C800 x R555 x S500
KT trong: C600 x R455 x S355
Khối lượng: 150kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 14,300,000₫

-11%
14.700.000

KT ngoài: C800 x R555 x S500
KT trong: C600 x R455 x S355
Khối lượng: 150kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 14,500,000₫

Liên hệ 0972979916

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
Khóa vân tay kết hợp điện tử cao cấp
KT ngoài: C800 x R555 x S500
KT trong: C600 x R455 x S355
Khối lượng: 150kg

-3%
6.000.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C520 x R430 x S520
KT trong: C390 x R320 x S320
Khối lương: 90 kg

-3%
6.300.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C520 x R430 x S520
KT trong: C390 x R320 x S320
Khối lượng: 90 kg

-3%
7.200.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C600 x R450 x S540
KT trong: C400 x R322 x S310
Khối lượng:100 kg

-1%
7.500.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C600 x R450 x S540
KT trong: C400 x R322 x S310
Khối lượng:100 kg

-2%
8.000.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C630 x R500 x S540
KT trong: C415 x R360 x S320
Khối lượng:110 kg

-10%
10.640.000

KT ngoài: C610 x R450 x S460
KT trong: C422 x R322 x S310
Khối lượng: 85kg

-2%
8.300.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C630 x R500 x S540
KT trong: C415 x R360 x S320
Khối lượng:110 kg

-10%
10.970.000

KT ngoài: C610 x R450 x S460
KT trong: C422 x R322 x S310
Khối lượng: 85kg

-11%
11.870.000

KT ngoài: C670 x R500 x S470
KT trong: C470 x R360 xS310
Khối lượng:105kg

-12%
12.200.000

KT ngoài: C670 x R500 x S470
KT trong: C470 x R360 xS310
Khối lượng:105kg

-7%
9.800.000

KT ngoài: C750 x R500 x S540
KT trong: C535 x R360 x S320
Khối lượng: 140 kg

-11%
13.050.000

KT ngoài: C750 x R530 x S510
KT trong: C540 x R390 x S345
Khối lượng: 140kg

-6%
10.100.000

KT ngoài: C750 x R500 x S540
KT trong: C535 x R360 x S320
Khối lượng: 140 kg

-11%
13.380.000

KT ngoài: C750 x R530 x S510
KT trong: C540 x R390 x S345
Khối lượng: 140kg

-20%
22.800.000

KT ngoài:C760 x R550 x S500
KT trong:C540 x R450 x S300
Khối lượng: 180 kg