MONEY

HANMI

VENUS

VIỆT_TIỆP 

BOOIL

RIHNO

VÂN_TAY

KÉT KS

KÉT_MINI

VĂN_PHÒNG

KÉT_LỚN

PHONG_THỦY

két sắt phong thủy

-24%
4.500.000 3.400.000

Két sắt phong thủy 2021(Tiến Bảo - Thiên Đức - Đăng Khoa)
KT ngoài: C375 x R470 x S390
KT trong: C230 x R380 x S245
Khối lượng: 60kg

Mua hàng Xem ngay
-25%
4.800.000 3.600.000

Két sắt phong thủy 2021(Tiến Bảo – Thiên Đức – Đăng Khoa)
KT ngoài: C375 x R470 x S390
KT trong: C230 x R380 x S245
Khối lượng: 60kg

Mua hàng Xem ngay
-24%
5.000.000 3.800.000

Két sắt phong thủy 2021(Tiến Bảo – Nghinh Phúc – Tiến Bảo)
KT ngoài: C495 x R355 x S380
KT trong: C350 x R230 x S260
Khối lượng: 55kg

Mua hàng Xem ngay
-23%
6.000.000 4.600.000

Két sắt phong thủy 2021(Thêm Phúc - Đăng Khoa - Tiến Bảo)
KT ngoài: C500 x R420 x S490
KT trong: C365 x R300 x S320
Khối lượng: 85kg

Mua hàng Xem ngay
-24%
6.300.000 4.800.000

Két sắt phong thủy 2021(Thêm Phúc – Đăng Khoa – Tiến Bảo)
KT ngoài: C500 x R420 x S490
KT trong: C365 x R300 x S320
Khối lượng: 85kg

Mua hàng Xem ngay
-27%
4.800.000 3.500.000

Két sắt phong thủy 2021(Tiến Bảo - Nghinh Phúc - Tiến Bảo)
KT ngoài: C495 x R355 x S380
KT trong: C350 x R230 x S260
Khối lượng: 55kg

Mua hàng Xem ngay
-27%
3.000.000 2.200.000

Két sắt phong thủy 2021 (Tài Đức - Thiên Đức - Tài Đức)
Trọng lượng: 45 kg
KT ngoài: 380 x 470 x 380
KT trong: 250 x 360 x 240

Mua hàng Xem ngay

KÉT SẮT CAO CẤP HÀN QUỐC MONEY

-23%
3.500.000 2.700.000

KT ngoài: C310 x R430 x S380
KT trong: C165 x R300 x S230
Khối lượng: 50kg

Mua hàng Xem ngay
-24%
3.800.000 2.900.000

KT ngoài: C310 x R430 x S380
KT trong: C165 x R300 x S230
Khối lượng: 50kg

Mua hàng Xem ngay
-24%
4.500.000 3.400.000

Két sắt phong thủy 2021(Tiến Bảo - Thiên Đức - Đăng Khoa)
KT ngoài: C375 x R470 x S390
KT trong: C230 x R380 x S245
Khối lượng: 60kg

Mua hàng Xem ngay
-25%
4.800.000 3.600.000

Két sắt phong thủy 2021(Tiến Bảo – Thiên Đức – Đăng Khoa)
KT ngoài: C375 x R470 x S390
KT trong: C230 x R380 x S245
Khối lượng: 60kg

Mua hàng Xem ngay
-21%
8.600.000 6.800.000

Két sắt phong thủy 2021(Tiến Bảo – Thiên Đức – Đăng Khoa)
KT ngoài: C375 x R470 x S390
KT trong: C230 x R380 x S245
Khối lượng: 60kg

Mua hàng Xem ngay
-27%
4.800.000 3.500.000

Két sắt phong thủy 2021(Tiến Bảo - Nghinh Phúc - Tiến Bảo)
KT ngoài: C495 x R355 x S380
KT trong: C350 x R230 x S260
Khối lượng: 55kg

Mua hàng Xem ngay
-24%
5.000.000 3.800.000

Két sắt phong thủy 2021(Tiến Bảo – Nghinh Phúc – Tiến Bảo)
KT ngoài: C495 x R355 x S380
KT trong: C350 x R230 x S260
Khối lượng: 55kg

Mua hàng Xem ngay
-23%
6.000.000 4.600.000

Két sắt phong thủy 2021(Thêm Phúc - Đăng Khoa - Tiến Bảo)
KT ngoài: C500 x R420 x S490
KT trong: C365 x R300 x S320
Khối lượng: 85kg

Mua hàng Xem ngay

KÉT SẮT VIỆT TIỆP- GIÁ RẺ, CHẤT LƯỢNG

-28%
1.800.000 1.300.000

KT ngoài: C350 x R460 x S320
KT trong: C220 x R340 x S220
Khối Lượng: 35 kg

Mua hàng Xem ngay
-33%
2.000.000 1.350.000

KT ngoài: C480 x R360 x S380
KT trong: C385 x R290 x S290
Khối Lượng: 40kg

Mua hàng Xem ngay
-28%
2.700.000 1.950.000

KT ngoài: C 350x R 460x S 320
KT trong: C 220x R 340x S 220
Khối lượng: 35 Kg

Mua hàng Xem ngay
-30%
2.700.000 1.900.000

KT ngoài: C280 x R370 x S295 KT trong: C200 x R300 x S220 Khối lượng: 25 Kg

Mua hàng Xem ngay
-30%
3.000.000 2.100.000

KT ngoài: C 320x R 420x S 334 KT trong: C 220x R 340x S 220 Khối lượng: 35 kg

Mua hàng Xem ngay
-30%
3.300.000 2.300.000

KT ngoài: C500 x R380 x S400 KT trong: C415 x R320 x S320 Khối Lượng: 50 kg

Mua hàng Xem ngay
-23%
4.400.000 3.400.000

KT ngoài: C600 x R420 x S450 KT trong: C480 x R330 x S310 Khối lượng: 90 kg

Mua hàng Xem ngay
-29%
5.200.000 3.700.000

KT ngoài: C620 x R420 x S500 KT trong: C480 x R330 x S310 Khối lượng: 75 kg

Mua hàng Xem ngay

KÉT SẮT CAO CẤP HÀN QUỐC HANMI

-22%
3.700.000 2.900.000

KT ngoài: C320 x R400 x S370
KT trong: C215 x R315 x S210
Khối lượng: 40kg

Mua hàng Xem ngay
-21%
3.900.000 3.100.000

KT ngoài: C320 x R400 x S370
KT trong: C215 x R315 x S210
Khối lượng: 40kg

Mua hàng Xem ngay
-21%
4.200.000 3.300.000

KT ngoài: C350 x R430 x S335
KT trong: C233 x R332 x S226
Khối lượng: 50kg

Mua hàng Xem ngay
-20%
4.400.000 3.500.000

KT ngoài: C350 x R430 x S375
KT trong: C233 x R332 x S226
Khối lượng: 50kg

Mua hàng Xem ngay
-20%
4.200.000 3.379.000

KT ngoài: C450 x R400 x S400
KT trong: C315 x R215 x S210
Khối lượng: 45kg

Mua hàng Xem ngay
-21%
4.400.000 3.479.000

KT ngoài: C450 x R400 x S400
KT trong: C315 x R215 x S210
Khối lượng: 45kg

Mua hàng Xem ngay
-22%
4.600.000 3.600.000

KT ngoài: C370 x R470 x S400
KT trong: C250 x R365 x S250
Khối lượng: 55kg

Mua hàng Xem ngay
-22%
4.900.000 3.800.000

KT ngoài: C370 x R470 x S400
KT trong: C250 x R365 x S250
Khối lượng: 55kg

Mua hàng Xem ngay

KÉT SẮT LIÊN DOANH NHẬT BẢN VENUS

-41%
Hết hàng
4.600.000 2.700.000

KT ngoài: C310 x R415 x S340
KT trong: C200 x R310 x S210
Khối lượng: 40kg

Mua hàng Xem ngay
-44%
4.800.000 2.700.000

KT ngoài: C310 x R415 x S340
KT trong: C200 x R310 x S210
Khối lượng: 40kg

Mua hàng Xem ngay
-40%
5.300.000 3.200.000

KT ngoài: C350 x R485 x S405
KT trong: C240 x R370 x S260
Khối lượng: 55 kg

Mua hàng Xem ngay
-42%
5.500.000 3.200.000

KT ngoài: C350 x R485 x S405
KT trong: C240 x R370 x S260
Khối lượng: 55kg

Mua hàng Xem ngay
-36%
6.600.000 4.200.000

KT ngoài: C600 x R396 x S440
KT trong: C420 x R290 x S306
Khối lượng: 80kg

Mua hàng Xem ngay
-38%
6.800.000 4.200.000

KT ngoài: C600 x R396 x S440
KT trong: C420 x R290 x S306
Khối lượng: 80kg

Mua hàng Xem ngay
-42%
7.800.000 4.500.000

KT ngoài: C635 x R455 x S435
KT trong: C435 x R335 x S315
Khối lượng:100 kg

Mua hàng Xem ngay
-40%
8.000.000 4.800.000

KT ngoài: C635 x R455 x S435
KT trong: C435 x R335 x S315
Khối lượng:100 kg

Mua hàng Xem ngay

KÉT SẮT CƯỜNG LỰC - xuất khẩu THÉP 12MM

-21%
10.800.000 8.500.000

KT ngoài: C570 x R450 x S450
KT trong: C398 x R348 x S367
Khối lượng: 110 kg

Mua hàng Xem ngay
-21%
11.000.000 8.700.000

KT ngoài: C570 x R450 x S450
KT trong: C398 x R348 x S367
Khối lượng: 110 kg

Mua hàng Xem ngay
-19%
13.500.000 11.000.000

KT ngoài: C718 x R527 x S502
KT trong: C546 x R426 x S419
Khối lượng: 150 kg

Mua hàng Xem ngay
-19%
13.800.000 11.200.000

KT ngoài: C718 x R527 x S502
KT trong: C546 x R426 x S419
Khối lượng: 150 kg

Mua hàng Xem ngay
-21%
16.800.000 13.300.000

KT ngoài: C870 x R527 x S502
KT trong: C698 x R425 x S429
Khối lượng: 180 kg

Mua hàng Xem ngay
-21%
17.000.000 13.500.000

KT ngoài: C870 x R527 x S502
KT trong: C698 x R425 x S429
Khối lượng: 180 kg

Mua hàng Xem ngay
-10%
9.300.000 8.400.000

KT ngoài: C588 x R433 x S480
KT trong: C460 x R332 x S335
Khối lượng: 100 kg

Mua hàng Xem ngay
-10%
9.600.000 8.600.000

KT ngoài: C588 x R433 x S480
KT trong: C460 x R332 x S335
Khối lượng: 100 kg

Mua hàng Xem ngay

KÉT SẮT VÂN TAY CAO CẤP

-21%
8.600.000 6.800.000

Két sắt phong thủy 2021(Tiến Bảo – Thiên Đức – Đăng Khoa)
KT ngoài: C375 x R470 x S390
KT trong: C230 x R380 x S245
Khối lượng: 60kg

Mua hàng Xem ngay
-22%
10.500.000 8.200.000

KT ngoài: C520 x R420 x S480
KT trong: C365 x R300 x S320
Khối lượng: 85kg

Mua hàng Xem ngay
-21%
12.000.000 9.500.000

KT ngoài: C615 x R480 x S500
KT trong: C415 x R360 x S355
Khối lượng: 110kg

Mua hàng Xem ngay
-19%
13.000.000 10.500.000

KT ngoài: C650 x R480 x S500
KT trong: C450 x R360 x S355
Khối lượng: 130kg

Mua hàng Xem ngay
-19%
14.000.000 11.300.000

KT ngoài: C695 x R480 x S500
KT trong: C490 x R360 x S355
Khối lượng: 135kg

Mua hàng Xem ngay
-23%
15.500.000 12.000.000

KT ngoài: C760 x R555 x S500
KT trong: C555 x R435 x S355
Khối lượng: 150kg

Mua hàng Xem ngay
-15%
13.000.000 11.000.000

KT ngoài: C588 x R433 x S480
KT trong: C460 x R332 x S335
Khối lượng: 100 kg

Mua hàng Xem ngay
-15%
16.500.000 14.000.000

KT ngoài:C640 x R490 x S500
KT trong:C460 x R390 x S370
Khối lượng: 120 kg

Mua hàng Xem ngay

KÉT SẮT NHẬP KHẨU HÀN QUỐC BOOIL

-19%
5.500.000 4.439.000

KT ngoài: C310 x R420 x S355
KT trong: C204 xR314 x S236
Khối lượng: 37kg

Mua hàng Xem ngay
-20%
6.100.000 4.860.000

KT ngoài: C310 x R420 x S355
KT trong: C204 xR314 x S236
Khối lượng: 37kg

Mua hàng Xem ngay
-20%
6.400.000 5.139.000

KT ngoài:C360 x R490 x S425
KT trong: C236 x R381 xS306
Khối lượng: 57kg

Mua hàng Xem ngay
-20%
6.800.000 5.439.000

KT ngoài: C360 x R490 x S425
KT trong: C236 x R381 x S306
Khối lượng: 57kg

Mua hàng Xem ngay
-20%
6.700.000 5.390.000

KT ngoài: C500 x R350 x S425
KT trong: C381 x R236 x S306
Khối lượng:57kg

Mua hàng Xem ngay
-19%
7.000.000 5.680.000

KT ngoài: C500 x R350 x S425
KT trong: C381 x R236 x S306
Khối lượng:57kg

Mua hàng Xem ngay
-19%
11.800.000 9.539.000

KT ngoài: C610 x R450 x S460
KT trong: C422 x R322 x S310
Khối lượng: 85kg

Mua hàng Xem ngay
-19%
12.200.000 9.860.000

KT ngoài: C610 x R450 x S460
KT trong: C422 x R322 x S310
Khối lượng: 85kg

Mua hàng Xem ngay

KÉT SẮT KHÁCH SẠN CAO CẤP

-27%
2.600.000 1.900.000

KT ngoài: C250 x R350 x S250 Khối lượng: 9kg

Mua hàng Xem ngay
-23%
3.000.000 2.300.000

KT ngoài: C200 x R430 x S370
Khối lượng: 10kg

Mua hàng Xem ngay
-23%
3.000.000 2.300.000

KT ngoài: C250 x R350 x S250 Trọng lượng: 11kg

Mua hàng Xem ngay
-24%
3.400.000 2.600.000

KT ngoài: C250 x R350 x S250 Trọng lượng: 11kg

Mua hàng Xem ngay
-23%
3.500.000 2.700.000

KT ngoài: C230 x R470 x S390 Trọng lượng: 16kg

Mua hàng Xem ngay

KÉT SẮT CỠ LỚN

-19%
13.500.000 10.868.000

KT ngoài: C1000 x R600 x S540
KT trong: C785 x R470 x S355
Khối lượng: 210kg

Mua hàng Xem ngay
-20%
13.800.000 10.979.000

KT ngoài: C1000 x R600 x S540 KT trong: C785 x R470 x S355 Khối lượng: 210kg

Mua hàng Xem ngay
-21%
18.000.000 14.300.000

KT ngoài: C1200 x R615 x S600 KT trong: C985 x R485 x S360 Khối lượng: 270kg

Mua hàng Xem ngay
-21%
18.300.000 14.500.000

KT ngoài: C1200 x R615 x S600 KT trong: C985 x R485 x S360 Khối lượng: 270kg

Mua hàng Xem ngay
-20%
20.000.000 16.000.000

KT ngoài: C1390 x R760 x S670 KT trong: C1176 x R630 x S570 Khối lượng: 360 kg

Mua hàng Xem ngay
-20%
20.500.000 16.300.000

KT ngoài: C1390 x R760 x S670 KT trong: C1176 x R630 x S570 Khối lượng: 360 kg

Mua hàng Xem ngay
-19%
23.000.000 18.600.000

KT ngoài: C1590 x R800 x S670 KT trong: C1376 x R670 x S570 Khối lượng: 450 kg

Mua hàng Xem ngay
-20%
23.500.000 18.800.000

KT ngoài: C1590 x R800 x S670 KT trong: C1376 x R670 x S570 Khối lượng: 450 kg

Mua hàng Xem ngay