KÉT SẮT VIỆT TIỆP CHÍNH HÃNG
-30%
2.800.000

KT ngoài: C500 x R380 x S385
KT trong: C415 x R300 x S240
Khối Lượng: 50 kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,600,000₫


-20%
2.400.000

KT ngoài: C380 x R460 x S390
KT trong: C290 x R365 x S260
Trọng lượng: 45 kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,200,000₫


-37%
1.700.000

KT ngoài: C470 x R355 x S360
KT trong: C340 x R290 x S230
Khối lượng: 45 kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 1,500,000₫


-28%
1.800.000

KT ngoài: 285 x 365 x 310
KT trong: 210 x 310 x 210
Khối lượng: 30 kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 1,600,000₫

-30%
2.250.000

KT ngoài: 285 x 365 x 310
KT trong: 210 x 310 x 210
Khối lượng: 30 kg

*ÁP MÃ: KMVTS200 Giá sốc chỉ: 2,050,000₫


-27%
2.550.000

KT ngoài: C350 x R435 x S385
KT trong: C255 x R365 x S250
Khối lượng: 40 kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,350,000₫


-24%
3.800.000

KT ngoài: C350 x R435 x S385
KT trong: C255 x R365 x S250
Khối lượng: 40 kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 3,600,000₫


-29%
2.700.000

KT ngoài: C380 x R460 x S390
KT trong: C290 x R365 x S260
Khối lượng: 45 kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,500,000₫


-26%
2.600.000

KT ngoài:  C475 x R360 x S365
KT trong:  C380 x R285 x S240
Khối lượng: 45kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,400,000₫


-27%
2.200.000

KT ngoài:  C475 x R360 x S365
KT trong:  C380 x R285 x S240
Khối lượng: 45kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,000,000₫


Xem thêm sản phẩm
KÉT SẮT CAO CẤP HÀN QUỐC CARAD
-10%
10.500.000

KT ngoài: C695 x R480 x S500
KT trong: C490 x R360 x S355
Khối lượng: 135kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 10,300,000₫

-11%
10.700.000

KT ngoài: C695 x R480 x S500
KT trong: C490 x R360 x S355
Khối lượng: 135kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 10,500,000₫

-10%
15.700.000

KT ngoài: C865 x R600 x S500
KT trong: C660 x R470 x S355
Khối lượng: 170kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 15,500,000₫

-11%
15.900.000

KT ngoài: C865 x R600 x S500
KT trong: C660 x R470 x S355
Khối lượng: 170kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 15,500,000₫

-12%
17.700.000

KT ngoài: C1000 x R600 x S540
KT trong: C785 x R470 x S355
Khối lượng: 210kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 17,500,000₫

-12%
17.900.000

KT ngoài: C1000 x R600 x S540
KT trong: C785 x R470 x S355
Khối lượng: 210kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 17,700,000₫

-18%
20.600.000

KT ngoài:C1080 x R625 x S560
KT trong:C865 x R495 x S390
Khối lượng: 230kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 20,400,000₫

-20%
13.080.000

KT ngoài: C400 x R490 x S470
KT trong: C260 x R370 x S295
Khối lượng: 85 kg

-20%
13.380.000

KT ngoài: C400 x R490 x S470
KT trong: C260 x R370 x S295
Khối lượng: 85 kg

-20%
16.250.000

KT Ngoài: C590 x R460 x S470
KT Trong: C400 x R330 x S300
Khối Lượng: 110 kg

Xem thêm sản phẩm
KÉT SẮT CƯỜNG LỰC RHINO
-20%
22.800.000

KT ngoài:C760 x R550 x S500
KT trong:C540 x R450 x S300
Khối lượng: 180 kg

-20%
24.960.000

KT ngoài:C870 x R560 x S495
KT trong:C655 x R460 x S310
Khối lượng: 240 kg

-20%
28.390.000

KT ngoài:C1000 x R560 x S550
KT trong:C860 x R430 x S370
Khối lượng: 220 kg

-20%
31.600.000

KT ngoài:C1100 x R620 x S570
KT trong:C960 x R490 x S390
Khối lượng: 270 kg

-20%
39.100.000

KT ngoài:C1200 x R620 x S570
KT trong:C1060 x R490 x S390
Khối lượng: 290 kg

-20%
13.080.000

KT ngoài: C400 x R490 x S470
KT trong: C260 x R370 x S295
Khối lượng: 85 kg

-20%
16.250.000

KT Ngoài: C590 x R460 x S470
KT Trong: C400 x R330 x S300
Khối Lượng: 110 kg

-20%
18.400.000

KT ngoài:C690 x R480 x S470
KT trong:C500x R350 x S300
Khối lượng: 140 kg

-20%
22.800.000

KT ngoài:C820 x R520 x S500
KT trong:C630 x R390 x S320
Khối lượng: 160 kg

-20%
25.680.000

KT ngoài:C900 x R560 x S550
KT trong:C760 x R430 x S370
Khối lượng: 200 kg

Xem thêm sản phẩm
KÉT SẮT NHẬT BẢN VENUS
-30%
3.200.000

KT ngoài: C310 x R415 x S340
KT trong: C200 x R310 x S210
Khối lượng: 40kg

-33%
3.200.000

KT ngoài: C310 x R415 x S340
KT trong: C200 x R310 x S210
Khối lượng: 40kg

-28%
3.800.000

KT ngoài: C350 x R485 x S405
KT trong: C240 x R370 x S260
Khối lượng: 55 kg

-31%
3.800.000

KT ngoài: C350 x R485 x S405
KT trong: C240 x R370 x S260
Khối lượng: 55kg

-29%
4.700.000

KT ngoài: C600 x R396 x S440
KT trong: C420 x R290 x S306
Khối lượng: 80kg

-31%
4.700.000

KT ngoài: C600 x R396 x S440
KT trong: C420 x R290 x S306
Khối lượng: 80kg

-29%
5.500.000

KT ngoài: C635 x R455 x S435 KT trong: C435 x R335 x S315 Khối lượng:100 kg

-31%
5.500.000

KT ngoài: C635 x R455 x S435
KT trong: C435 x R335 x S315
Khối lượng:100 kg

-24%
6.500.000

KT ngoài: C665 x R465 x S470
KT trong: C468 x R350 x S320
Khối lượng: 120kg

-26%
6.500.000

KT ngoài: C665 x R465 x S470
KT trong: C468 x R350 x S320
Khối lượng: 120kg

Xem thêm sản phẩm
KÉT SẮT NHẬP KHẨU BOOIL
-11%
5.250.000

KT ngoài: C310 x R420 x S355
KT trong: C204 xR314 x S236
Khối lượng: 37kg

-11%
5.450.000

KT ngoài: C310 x R420 x S355
KT trong: C204 xR314 x S236
Khối lượng: 37kg

-12%
5.660.000

KT ngoài:C360 x R490 x S425
KT trong: C236 x R381 xS306
Khối lượng: 57kg

-12%
5.990.000

KT ngoài: C360 x R490 x S425
KT trong: C236 x R381 x S306
Khối lượng: 57kg

-12%
5.880.000

KT ngoài: C500 x R350 x S425
KT trong: C381 x R236 x S306
Khối lượng:57kg

-11%
6.210.000

KT ngoài: C500 x R350 x S425
KT trong: C381 x R236 x S306
Khối lượng:57kg

-10%
10.640.000

KT ngoài: C610 x R450 x S460
KT trong: C422 x R322 x S310
Khối lượng: 85kg

-10%
10.970.000

KT ngoài: C610 x R450 x S460
KT trong: C422 x R322 x S310
Khối lượng: 85kg

-11%
11.870.000

KT ngoài: C670 x R500 x S470
KT trong: C470 x R360 xS310
Khối lượng:105kg

-12%
12.200.000

KT ngoài: C670 x R500 x S470
KT trong: C470 x R360 xS310
Khối lượng:105kg

Xem thêm sản phẩm
KÉT SẮT PHONG THỦY
-13%
6.500.000

*ÁP MÃ: KMVTS500
Giá sốc chỉ: 6,000,000₫


KT ngoài: C600 x R410 x S485
KT trong: C440 x R310 x S290
Khối Lượng: 85 kg

-38%
4.000.000

*ÁP MÃ: KMVTS500
Giá sốc chỉ: 3,500,000₫


KT ngoài: C600 x R410 x S485
KT trong: C440 x R310 x S290
Khối Lượng: 85 kg

-31%
3.800.000

*ÁP MÃ: KMVTS500
Giá sốc chỉ: 3,300,000₫


KT ngoài: C600 x R410 x S485
KT trong: C440 x R310 x S290
Khối Lượng: 85 kg

-37%
1.700.000

KT ngoài: C470 x R355 x S360
KT trong: C340 x R290 x S230
Khối lượng: 45 kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 1,500,000₫


-27%
2.350.000

KT ngoài: C350 x R450 x S360
KT trong: C250 x R370 x S230
Khối lượng: 45 kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,150,000₫


-34%
1.650.000

KT ngoài: C350 x R450 x S360
KT trong: C250 x R370 x S230
Khối lượng: 45 kg

*ÁP MÃ: KMVTS200 Giá sốc chỉ: 1,450,000₫


-20%
4.800.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 4,600,000₫


KT ngoài: C550 x R400 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-30%
3.000.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,800,000₫


KT ngoài: C550 x R400 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-23%
2.700.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,500,000₫


KT ngoài: C550 x R400 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-18%
4.500.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 4,300,000₫


KT ngoài: C500 x R380 x S385
KT trong: C415 x R300 x S240
Khối Lượng: 50 kg

Xem thêm sản phẩm
KÉT SẮT CAO CẤP HÀN QUỐC HANMI
-5%
3.500.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C320 x R400 x S370
KT trong: C215 x R315 x S210
Khối lượng: 40kg

-5%
3.800.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C320 x R400 x S370
KT trong: C215 x R315 x S210
Khối lượng: 40kg

-5%
4.000.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C350 x R430 x S335
KT trong: C233 x R332 x S226
Khối lượng: 50kg

-2%
4.300.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C350 x R430 x S375
KT trong: C233 x R332 x S226
Khối lượng: 50kg

-2%
4.500.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C370 x R470 x S400
KT trong: C250 x R365 x S250
Khối lượng: 55kg

-2%
4.800.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C370 x R470 x S400
KT trong: C250 x R365 x S250
Khối lượng: 55kg

-4%
4.500.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C490 x R350 x S400
KT trong: C360 x R255 x S250
Khối lượng: 55kg

-4%
4.800.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C490 x R350 x S400
KT trong: C360 x R255 x S250
Khối lượng: 55kg

-3%
6.000.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C520 x R430 x S520
KT trong: C390 x R320 x S320
Khối lương: 90 kg

-3%
6.300.000

Chỉ bán online
KT ngoài: C520 x R430 x S520
KT trong: C390 x R320 x S320
Khối lượng: 90 kg

Xem thêm sản phẩm
KÉT SẮT KHÓA VÂN TAY
-24%
3.800.000

KT ngoài: C350 x R435 x S385
KT trong: C255 x R365 x S250
Khối lượng: 40 kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 3,600,000₫


-13%
6.500.000

*ÁP MÃ: KMVTS500
Giá sốc chỉ: 6,000,000₫


KT ngoài: C600 x R410 x S485
KT trong: C440 x R310 x S290
Khối Lượng: 85 kg

-18%
7.000.000

*ÁP MÃ: KMVTS500
Giá sốc chỉ: 6,500,000₫


KT ngoài: C650 x R460 x S495
KT trong: C500 x R360 x S300
Khối Lượng: 115 kg

-20%
4.800.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 4,600,000₫


KT ngoài: C550 x R400 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-18%
4.500.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 4,300,000₫


KT ngoài: C500 x R380 x S385
KT trong: C415 x R300 x S240
Khối Lượng: 50 kg

-20%
8.000.000

*ÁP MÃ: KMVTS500
Giá sốc chỉ: 7,500,000₫


KT ngoài: C720 x R500 x S500
KT trong: C550 x R400 x S310
Khối Lượng: 135 kg

-5%
10.500.000

Két sắt vân tay kết hợp điện tử cao cấp
KT ngoài: C375 x R470 x S380
KT trong: C230 x R380 x S260
Khối lượng: 60kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 10,300,000₫

Liên hệ 0972979916

*Khuyến mãi: tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
Khóa vân tay kết hợp điện tử cao cấp
KT ngoài: C650 x R480 x S500
KT trong: C450 x R360 x S355
Khối lượng: 120kg

Liên hệ 0972979916

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
Khóa vân tay kết hợp điện tử cao cấp
KT ngoài: C800 x R555 x S500
KT trong: C600 x R455 x S355
Khối lượng: 150kg

Liên hệ 0972979916

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
Khóa vân tay điện tử cao cấp nhập khẩu Hàn Quốc
KT ngoài: C1000 x R600 x S540
KT trong: C785 x R470 x S355
Khối lượng: 210kg

Xem thêm sản phẩm
KÉT SẮT MINI - KHÁCH SẠN
-20%
3.200.000

KT ngoài: C250 x R350 x S250
Trọng lượng: 11kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 3,000,000₫

-17%
3.800.000

KT ngoài: C230 x R470 x S390
Trọng lượng: 16kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 3,600,000₫

-27%
1.900.000

KT ngoài: C250 x R350 x S250
Khối lượng: 9kg

-25%
2.400.000

KT ngoài: C200 x R430 x S370
Khối lượng: 10kg

-25%
1.650.000

KT ngoài: C215 x R315 x S270
Khối lượng: 6kg

*ÁP MÃ:KMVTS200 Giá siêu KM: 1,450,000₫


-26%
1.700.000

KT ngoài: C215 x R315 x S270
Trọng lượng: 6kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 1,500,000₫


-30%
1.750.000

KT ngoài: C245 x R350 x S300
Trọng lượng: 6,5 kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 1,550,000₫


-36%
1.800.000

KT ngoài: C245 x R350 x S300mm
Trọng lượng: 6,5 kg

*ÁP MÃ:KMVTS200
Giá siêu KM: 1,600,000₫


-16%
2.700.000

KT ngoài: C200 x R425 x S375
Khối lượng: 11kg

-27%
5.500.000

KT ngoài: C560 x R400 x S415
KT trong: C535 x R390 x S320
Trọng lượng: 40 kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 5,300,000₫


Xem thêm sản phẩm
KÉT SẮT CỠ LỚN
-12%
17.700.000

KT ngoài: C1000 x R600 x S540
KT trong: C785 x R470 x S355
Khối lượng: 210kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 17,500,000₫

-12%
17.900.000

KT ngoài: C1000 x R600 x S540
KT trong: C785 x R470 x S355
Khối lượng: 210kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 17,700,000₫

Liên hệ 0972979916

*Khuyến mãi: Tặng bao lì xì may mắn 200.000 đ
Khóa vân tay điện tử cao cấp nhập khẩu Hàn Quốc
KT ngoài: C1000 x R600 x S540
KT trong: C785 x R470 x S355
Khối lượng: 210kg

-18%
20.600.000

KT ngoài:C1080 x R625 x S560
KT trong:C865 x R495 x S390
Khối lượng: 230kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 20,400,000₫

-18%
20.800.000

KT ngoài:C1080 x R625 x S560
KT trong:C865 x R495 x S390
Khối lượng: 230kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 20,600,000₫

-24%
22.700.000

KT ngoài:C1200 x R625 x S560
KT trong:C985 x R495 x S390
Khối lượng: 250kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 22,500,000₫

-24%
22.900.000

KT ngoài:C1200 x R625 x S560
KT trong:C985 x R495 x S390
Khối lượng: 250kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 22,700,000₫

-26%
25.800.000

KT ngoài:C1375 x R690 x S610
KT trong:C1150 x R555 x S440
Khối lượng: 335kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 25,600,000₫

-26%
26.100.000

KT ngoài:C1375 x R690 x S610
KT trong:C1150 x R555 x S440
Khối lượng: 335kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 25,900,000₫

-27%
28.600.000

KT ngoài:C1575 x R750 x S620
KT trong:C1350 x R615 x S450
Khối lượng: 385kg

*ÁP MÃ: NY2023LX
Giá sốc chỉ: 28,400,000₫

Xem thêm sản phẩm

SẢN PHẨM NỔI BẬT

-37%
1.700.000

KT ngoài: C470 x R355 x S360
KT trong: C340 x R290 x S230
Khối lượng: 45 kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 1,500,000₫


-34%
1.650.000

KT ngoài: C350 x R450 x S360
KT trong: C250 x R370 x S230
Khối lượng: 45 kg

*ÁP MÃ: KMVTS200 Giá sốc chỉ: 1,450,000₫


-27%
2.350.000

KT ngoài: C350 x R450 x S360
KT trong: C250 x R370 x S230
Khối lượng: 45 kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,150,000₫


-30%
3.000.000

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,800,000₫


KT ngoài: C550 x R400 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-25%
1.650.000

KT ngoài: C215 x R315 x S270
Khối lượng: 6kg

*ÁP MÃ:KMVTS200 Giá siêu KM: 1,450,000₫


-20%
16.250.000

KT Ngoài: C590 x R460 x S470
KT Trong: C400 x R330 x S300
Khối Lượng: 110 kg

-20%
39.100.000

KT ngoài:C1200 x R620 x S570
KT trong:C1060 x R490 x S390
Khối lượng: 290 kg

-29%
2.700.000

KT ngoài: C380 x R460 x S390
KT trong: C290 x R365 x S260
Khối lượng: 45 kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,500,000₫


-42%
449.000

➡Khối lượng: 3,9 kg
➡Kích thước: 100x200cm
➡Màu sắc: Vàng, Họa tiết Vịt Vàng

-26%
2.600.000

KT ngoài:  C475 x R360 x S365
KT trong:  C380 x R285 x S240
Khối lượng: 45kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,400,000₫


-20%
31.600.000

KT ngoài:C1100 x R620 x S570
KT trong:C960 x R490 x S390
Khối lượng: 270 kg

-27%
2.350.000

KT ngoài: C350 x R450 x S360
KT trong: C250 x R370 x S230
Khối lượng: 45 kg

*ÁP MÃ: KMVTS200
Giá sốc chỉ: 2,150,000₫


HIỂU RÕ VỀ KÉT SẮT VÀ NHỮNG LOẠI KÉT SẮT BẠN NÊN BIẾT

          Nhu cầu lưu trữ và bảo vệ giấy tờ tài sản là một nhu cầu chính đáng rất lớn của mỗi cá nhân, gia đình, doanh nghiệp…Tuy nhiên vẫn có nhiều khách hàng chưa hiểu đúng và đủ về két sắt nên sẽ cảm thấy ” hoang mang ” khi lựa chọn một chiếc két sắt phù hợp giữa vô số loại két, hãng két đang có mặt trên thị trường. 

Những lưu ý quan trọng khách hàng cần biết

Lưu ý 1: Khả năng chống cháy của két sắt tốt nhất hiện nay được kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ là 1020°C/120 phút.

Trong khoảng thời gian 120 phút, với mức nhiệt độ được đưa lên tới 1020°C thì nhiệt độ bên trong két duy trì ở mức dưới 100°C – Đảm bảo cho các loại giấy tờ, tài sản được an toàn, không bị phá hủy.

Một số nhà bán lẻ khi tư vấn cho khách thường nói quá khả năng chống cháy của két từ 1500°C lên tới 2000°C. Đây là một thông tin bịa đặt nhằm mục đích đề cao sản phẩm của hình hơn sản phẩm nơi khác chỉ với mục đích bán được hàng. Thực tế thì điểm nóng chảy của sắt là 1.538 °C. Vậy nên không có loại két sắt nào có thể chống cháy ở mức nhiệt lớn lơn 1500 °C

Lưu ý 2: Két sắt không có nghĩa là két làm đặc 100% bằng sắt.

Rất nhiều khách hàng lầm tưởng vấn đề này. Thực tế két sắt dù giá rẻ hay cao cấp đều có cấu tạo từ 2 lớp vỏ thép (dày mỏng tùy loại và tùy hãng) ở giữa đúc vật liệu chống cháy. Két có cấu tạo như vậy bởi một trong những tính năng quan trọng của két sắt là chống cháy. Bản thân sắt thép là vật liệu dẫn nhiệt vì vậy nếu làm két đặc bằng 100% sắt thì két đã mất đi tính năng quan trọng này.

Lưu ý 3: Nguồn gốc két sắt tại Việt Nam hiện nay rất đa dạng.

Két sắt nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc hoặc Trung quốc, Két sắt sử dụng dây truyền công nghệ Hàn Quốc sản xuất tại Việt Nam, Két sắt Việt Nam. Cách phân biệt nguồn gốc các loại két này sẽ được làm rõ ở bên dưới

Lưu ý 4: Chọn mặt gửi vàng, hãy tìm một nhà cung cấp uy tín

Két sắt hiện đang được bán tràn lan trên thị trường. Sản phẩm thì thượng vàng hạ cám đủ mọi loại, hàng chính hãng có, hàng giả hàng nhái cũng rất nhiều.Vì vậy, lựa chọn một địa chỉ bán hàng uy tín là vô cùng quan trọng. Mua được 1 chiếc két tốt thôi không đủ và còn bảo hành, bảo trì, chăm sóc khách hàng kèm theo. Trên thực tế khi gặp sự cố cần xử lý, khách hàng sẽ liên hệ trực tiếp tới nơi bán để được hỗ trợ nhanh nhất. Bởi nhà sản xuất chỉ bảo hành trong trường hợp sản phẩm lỗi do nhà sản xuất, còn hầu hết két sắt mắc lỗi thường từ phía khách hàng như: quên mật khẩu, quên thay pin, đổi mã nhầm, sai…Những lỗi này nhà bán lẻ sẽ chủ động xử lý cho khách hàng nhanh nhất. Chính vì thế hãy lựa chọn những nhà bán lẻ thật sự uy tín để được phục vụ một cách tốt nhất.

I. Vậy két sắt là gì ?

Két sắt là một sản phẩm được tạo ra nhằm đảm bảo sự an toàn cho các tài sản đựng bên trong.

Một chiếc két sắt sẽ có các tính năng quan trọng để đảm bảo an toàn cho tài sản, giấy tờ như sau:

 • Khả năng chống cháy – Phụ thuộc vào công nghệ và vật liệu đúc thân vỏ
 • Khả năng chống cạy phá Phụ thuộc vào độ dày, độ cứng, cấu tạo thân vỏ, cấu tạo hệ thống chốt
 • Khả năng chống khiêng đi – Phụ thuộc vào kích thước, độ nặng của két
 • Khả năng chống mở – Phụ thuộc vào khả năng bảo mật của khóa mật khẩu và khóa chìa

Két sắt có rất nhiều kiểu dáng và hình dạng. Nhưng tự trung lại thì két sắt sẽ có cấu tạo như sau:

 • Thân vỏ: 2 lớp thép bên ngoài. Ở giữa đúc đặc bằng lớp hóa chất đặc biệt có khả năng chống cháy.
 • Cánh cửa: bao gồm bản lề, hèm cửa, hệ thống chốt trong, bộ khóa chìa và bộ khóa mật khẩu.
 • Lòng két là khoang trống hoặc có hộc khóa, đợt chia ngăn.

Hình dạng và cấu tạo cơ bản của két sắt 

II. Phân cấp, phân loại két sắt

Có rất nhiều phương diện để phân loại két sắt. Dựa trên tính năng, loại ổ khóa, cấu tạo….tuy nhiên Siêu thị két sắt Đại Phú xin phân loại một cách tổng quát nhất các loại két trên thị trường hiện nay.

1. Két sắt nhập khẩu nguyên chiếc

Bao gồm một số thương hiệu như: Booil của Hàn Quốc. Leeco, President của Thái Lan… nhưng nổi tiếng nhất và phổ biến nhất là dòng két Booil của Hàn Quốc.

Két Booil đã có lịch sử hình thành từ năm 1972 và đã có mặt tại Việt Nam hơn 20 năm. với bề dày lịch sử, két sắt Booil là một dòng két sắt cao cấp nhất thị trường hiện nay. Sản phẩm được hoàn thiện cực kỳ chất lượng, độ thẩm mỹ cao. Vật liệu sản xuất, linh kiện cao cấp. Sơn tĩnh điện cực bền.

 • Thân vỏ cấu tạo 2 lớp thép dày từ 1,2 – 1,5mm khả năng chống cạy phá ở mức tốt
 • Khóa: có 2 loại cơ bản là khóa cơ đổi mã cao cấp hoặc khóa điện tử có thể cài từ 3 tới 15 chữ số. Tự động khóa mật khẩu khi nhập sai 3 lần. Mức độ bảo mật cao
 • Độ hoàn thiện, thẩm mỹ đạt mức hoàn hảo.

Sản phẩm phù hợp với khách hàng có tính cầu toàn.

Tham khảo sản phẩm: https://ketsatdaiphu.vn/danh-muc-san-pham/ket-sat-nhap-khau-booil/

2. Két sắt Siêu cường xuất khẩu

Đây là dòng két Siêu cường xuất khẩu Châu Âu của các hãng két sắt Hàn Quốc tại Việt Nam. Nổi bật nhất là dòng két sắt Rhino của Carad / Hanmi:

Đặc điểm nổi bật của dòng két này:

 • Két có cấu tạo đặc biệt, thân thép 2 lớp dày 5mm chống chịu va đập, khoan cắt. Ở giữa được đúc bằng bột đá, bột nhôm chống cháy. Cánh két sử dụng thép tấm 12mm, bản lề cối siêu lớn, chống chịu mọi thách thức của kẻ gian. Két sắt Rhino đạt tiêu chuẩn chất lượng được chứng nhận bởi các tổ chức kiểm định uy tín và đã xuất khẩu đi gần 30 quốc gia trên thế giới.

  – Màu sắc: Thân và cánh được sơn màu vàng trắng vân búa cực kỳ sang trọng . Sơn tĩnh điện chống trầy xước.

  – Khóa điện tử đổi mã từ 3 tới 15 chữ số, chống dò mã bằng cách treo phím trong 3 phút sau 3 lần nhập mật khẩu sai. Chìa khóa bi chống sao chép.

  – Bên trong cánh: sử dụng chốt inox phi 36 cắm sâu vào thân két

  – Thân két dày, hèm bậc tam cấp chống lửa xâm nhập.

  – Chất liệu: Thép nguyên tấm dày 12mm chống khoan cắt, Bột nhôm chống cháy.

Với tất cả các đặc điểm trên, dòng két này có khả năng bảo vệ tốt nhất, tránh mọi rủi ro cho tài sản của quý khách

Link tham khảo: https://ketsatdaiphu.vn/danh-muc-san-pham/ket-sat-cuong-luc-rhino/

3. Két sắt cao cấp Hàn Quốc

Đây là một dòng két cao cấp của công ty két sắt Hàn Quốc. Điển hình như két sắt Carad, két sắt Hanmi.

Két có các đặc điểm như:

– Khóa cơ đổi mã, điện tử nhập khẩu cao cấp lên tới 15 chữ số, sử dụng chìa khóa bi chống sao chép.

– Bên trong cánh:  chốt inox đặc cắm sâu vào thân két.

– Chất liệu: 2 lớp thép không rỉ dày 2 mm, bê tông chịu nhiệt, bột nhôm chống cháy, sơn nhúng kết hợp tĩnh điện cao cấp.

Trên thị trường hiện có một số đơn vị cung cấp két sắt cũng gắn mác két sắt Hàn Quốc nhưng chất lượng chỉ trung bình với mức giá rẻ.

Với các sản phẩm két sắt Hàn Quốc do Đại Phú phân phối, Chúng tôi đảm bảo về chất lượng và hoàn thiện hơn hẳn các dòng két gắn tem mác Hàn Quốc khác đang có mặt trên thị trường.

Link tham khảo: https://ketsatdaiphu.vn/danh-muc-san-pham/ket-sat-han-quoc-carad/

Link tham khảo: https://ketsatdaiphu.vn/danh-muc-san-pham/ket-sat-han-quoc-hanmi/

4 Két sắt liên doanh

Dòng két sắt hạng trung sản xuất, lắp ráp trong nước ( linh kiện nhập nước ngoài) nhưng tem mác, thương hiệu chữ nước ngoài.

Với vẻ thẩm mỹ khá, giá cả cạnh tranh cùng với kích cỡ linh hoạt nên rất dễ chọn lựa cho cá nhân, gia đình, cơ quan, khách sạn.

 • Khóa két: khóa chìa + khóa mã cơ phổ thông / cơ đổi mã/ khóa điện tử/ khóa vân tay . Trong đó khóa mã điện tử có tính năng báo động âm thanh khi két bị mở sai 3 lần hoặc có lực tác động vào két.
 • Kết cấu thân vỏ: vỏ thép 2 lớp 0,8-1,2ly có đổ ruột chịu nhiệt khá chắc chắn, chịu được lực cạy két mức trung bình khá.
 • Trọng lượng két: từ 45kg, 100, trên 200kg, bánh xe tháo ra được  nên cũng ko dễ mang ra khỏi nhà
 • Khả năng chịu nhiệt: 800-1020độ/120p

Dòng này cực nhiều thương hiệu như: Adelbank, Goldbank, Welko, Gudbank, Alpha, Gunguard, Venus….. trong đó Đại Phú phân phối dòng két Venus nhiều năm nay – phản hồi của khách hàng về chất lượng và giá cả cũng rất tốt.

Link tham khảo: https://ketsatdaiphu.vn/danh-muc-san-pham/ket-sat-nhat-ban-venus-chong-chay/

5. Két sắt Việt Nam

Đây là dòng két phổ thông, số lượng tiêu thụ cũng nhiều nhất Việt Nam. Tuy nhiên cũng với cái tên “Việt Tiệp” nhưng chất lượng két trên thị trường cũng khác nhau do được sản xuất bởi nhiều đơn vị.

Tìm hiểu rõ về két sắt Việt Tiệp tại đây: https://ketsatdaiphu.vn/su-that-ve-ket-sat-viet-tiep/

 • Khóa két: gồm khóa chìa 4 cạnh khá an toàn và khóa mã. Khóa mã gồm mã cơ phổ thông và khóa mã điện tử , vân tay bảo mật hơn. Trong đó khóa mã điện tử có tính năng báo động âm thanh khi két bị mở sai 3 lần hoặc có lực tác động vào két.
 • Kết cấu thân vỏ: vỏ thép 2 lớp 0,6-1mm ruột thì tùy đơn vị sản xuất. Một số xưởng gia công thân đổ cát, cánh rỗng cực kỳ kém chất lượng.Két Việt Tiệp do Đại Phú phân phối là sản phẩm chất lượng tốt nhất trong tất cả các hãng sx két Việt Tiệp trên thị trường.

Siêu thị két sắt két bạc Đại Phú là đơn vị hàng đầu cung cấp két sắt Việt Tiệp chính hãng tới tay người tiêu dùng.

 • Với công nghệ sản xuất mới, khả năng chống cháy của két sắt Việt Tiệp do Đại Phú phân phối đã theo kịp công nghệ của két sắt Hàn Quốc.
 • Sản phẩm có độ hòan thiện cao, thẩm mỹ.
 • Nhiều loại khóa: cơ xoay bảo mật với 4 số. Điện tử tiện dụng có báo động, vân tay cao cấp có báo động.
 • Báo động khi bị dò mã đập phá hay khiêng đi
 • Trang bị một hệ thống chốt inox đặc và lớn, tăng cường khả năng chống cạy phá. Đảm bảo an toàn cho tài sản của quý khách một cách hữu hiệu.

Khi mua sản phẩm của Đại Phú, Quý khách sẽ được đảm bảo:

 • Két chính hãng do công ty TNHH sản xuất két sắt Việt Tiệp sản xuất
 • Có chứng chỉ chất lượng ISO 9001-2015
 • Có phiếu bảo hành chính hãng
 • Có tem chống hàng giả và mã QR kiểm tra xuất xứ sản phẩm
 • Đảm bảo giá sản phẩm đúng với chất lượng. quý khách không nên mua hàng trôi nổi giá rẻ để tránh tiền mất tật mang
  •  

Link tham khảo: https://ketsatdaiphu.vn/danh-muc-san-pham/ket-sat-viet-tiep/

IV. Siêu thị két sắt Đại Phú – Địa chỉ phân phối két sắt chất lượng, uy tín hàng đầu Việt Nam.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm phân phối két sắt, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi cung cấp sản phẩm cao cấp nhất, chất lượng nhất với giá cả hợp lý nhất.

Đại Phú chuyên cung cấp két sắt xuất nhập khẩu và Việt Nam cho hàng ngàn hộ gia đình, doanh nghiệp và nhà xưởng trên khắp cả nước.

Sản phẩm được bảo hành 8 năm với nhiều ưu đãi, giảm giá lên tới 20% – 50%.

Nhiều trương trình khuyến mãi hấp dẫn, tặng tiền hoa mai thập toàn, thiềm thừ vàng, giúp tăng tài lộc, hợp phong thủy cho gia chủ.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, sản phẩm được giao và hướng dẫn tận nhà, miễn phí tại Hà Nội và TPHCM.

Két sắt nhập khẩu Hàn Quốc Booil safe.

Két sắt siêu cường xuất khẩu châu Âu Rhino

Két sắt Hàn Quốc cao cấp Carad

Két sắt Nhật Bản Venus.

Két sắt Việt Tiệp chính hãng.

THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

SIÊU THỊ KÉT SẮT – KÉT BẠC ĐẠI PHÚ

Trụ sở chính: 112 Nguyễn Lương Bằng, P Nam Đồng, Q Đống Đa, Tp Hà Nội

Tổng kho: Đường Nguyễn Văn Quá, P Đông Hưng Thuận, Q12, Tp Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0972.979.916 (mr. Toàn) – 0348.213.964 (mrs. Hạnh) 

Email: ketsatdaiphu@gmail.com

Website: https://ketsatdaiphu.vn/