Hiển thị tất cả 11 kết quả

-30%
2.700.000 1.900.000

KT ngoài: C280 x R370 x S295
KT trong: C200 x R300 x S220
Khối lượng: 25 Kg

-28%
1.800.000 1.300.000

KT ngoài: C350 x R460 x S320
KT trong: C220 x R340 x S220
Khối Lượng: 35 kg

-33%
2.000.000 1.350.000

KT ngoài: C480 x R360 x S380
KT trong: C385 x R290 x S290
Khối Lượng: 40kg

-28%
2.700.000 1.950.000

KT ngoài: C 350x R 460x S 320
KT trong: C 220x R 340x S 220
Khối lượng: 35 Kg

-30%
3.000.000 2.100.000

KT ngoài: C 320x R 420x S 334
KT trong: C 220x R 340x S 220
Khối lượng: 35 kg

-30%
3.300.000 2.300.000

KT ngoài: C500 x R380 x S400
KT trong: C415 x R320 x S320
Khối Lượng: 50 kg

-40%
5.000.000 3.000.000

KT ngoài: C500 x R380 x S400 KT trong: C415 x R320 x S320 Khối Lượng: 50 kg

-23%
4.400.000 3.400.000

KT ngoài: C600 x R420 x S450
KT trong: C480 x R330 x S310
Khối lượng: 90 kg

-29%
5.200.000 3.700.000

KT ngoài: C620 x R420 x S500
KT trong: C480 x R330 x S310
Khối lượng: 110 kg

-30%
5.700.000 4.000.000

KT ngoài: C670 x R450 x S530
KT trong: C530 x R360 x S340
Khối lượng: 120 kg

-30%
6.400.000 4.500.000

KT ngoài: C760 x R500 x S530
KT trong: C580 x R420 x S340
Khối lượng: 150 kg