Hiển thị kết quả duy nhất

Bảng giá Két Sắt Việt Tiệp cao cấp 2024, két sắt Việt Tiệp chính hãng tại Hà Nội:

-42%
5.000.000

Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S250
Khối Lượng: 50 kg

-42%
5.000.000

Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S250
Khối Lượng: 50 kg

-42%
5.000.000

Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S250
Khối Lượng: 50 kg

-38%
5.600.000

Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-38%
5.600.000

Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-35%
6.500.000

Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C635 x R450 x S430
KT trong: C540 x R350 x S280
Khối Lượng: 75 kg

-35%
6.500.000

Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C630 x R450 x S430
KT trong: C540 x R350 x S290
Khối Lượng: 75 kg

-35%
6.500.000

Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C635 x R450 x S430
KT trong: C540 x R350 x S280
Khối Lượng: 75 kg

-32%
6.800.000

Khóa nhận diện khuôn mặt + vân tay+ mã số cảm ứng + Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-32%
6.800.000

Nhận diện khuôn mặt + vân tay + mã số cảm ứng + Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-32%
6.800.000

Nhận diện khuôn mặt + Vân tay + mã số cảm ứng + Kết nối App Smartphone
KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-41%
1.350.000

KT ngoài: C215 x R315 x S270
Trọng lượng: 6kg

-41%
1.650.000

KT ngoài: C245 x R350 x S300mm
Trọng lượng: 6,5 kg

-32%
4.600.000

Két sắt thông minh, thép gia cường
KT ngoài: C490 x R385 x S395
KT trong: C475 x R375 x S300
Trọng lượng: 31 kg

-37%
5.300.000

Két sắt thông minh, thép gia cường
KT ngoài: C490 x R385 x S395
KT trong: C475 x R375 x S300
Trọng lượng: 31 kg

-29%
5.300.000

Két sắt thông minh, Thép gia cường
KT ngoài: C560 x R400 x S415
KT trong: C535 x R390 x S320
Trọng lượng: 40 kg

-37%
5.700.000

Két sắt thông minh, thép gia cường
KT ngoài: C560 x R400 x S415
KT trong: C535 x R390 x S320
Trọng lượng: 40 kg

-38%
2.500.000

Khóa điện tử cao cấp, siêu cường, chống cháy
KT ngoài: C285 x R365 x S310
KT trong: C230 x R310 x S230
Khối lượng: 25kg

-30%
3.500.000

Khóa vân tay điện tử cảm ứng cao cấp, siêu cường, chống cháy
KT ngoài: C285 x R365 x S310
KT trong: C230 x R310 x S230
Khối lượng: 25kg

-33%
3.000.000

Khóa điện tử cao cấp, siêu cường, chống cháy
KT ngoài: C355 x R440 x S390
KT trong: C270 x R400 x S300
Khối lượng: 40 kg

-27%
4.000.000

Khóa vân tay điện tử cảm ứng cao cấp, siêu cường, chống cháy
KT ngoài: C355 x R440 x S390
KT trong: C270 x R400 x S300
Khối lượng: 40 kg

-50%
3.300.000

KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S250
Khối Lượng: 50 kg

-50%
3.300.000

KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S250
Khối Lượng: 50 kg

-50%
3.300.000

KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S250
Khối Lượng: 50 kg

-43%
4.300.000

KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S250
Khối Lượng: 50 kg

-43%
4.300.000

KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S250
Khối Lượng: 50 kg

-43%
4.300.000

KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S250
Khối Lượng: 50 kg

-49%
3.800.000

KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-49%
3.800.000

KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-49%
3.800.000

KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-40%
4.800.000

KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-39%
5.500.000

KT ngoài: C635 x R450 x S430
KT trong: C540 x R350 x S280
Khối Lượng: 75 kg

-40%
4.800.000

KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-39%
5.500.000

KT ngoài: C635 x R450 x S430
KT trong: C540 x R350 x S280
Khối Lượng: 75 kg

-40%
4.800.000

KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-39%
5.500.000

KT ngoài: C635 x R450 x S430
KT trong: C540 x R350 x S280
Khối Lượng: 75 kg

-36%
1.600.000

Khóa cơ phổ thông mã số cố định
KT ngoài: 285 x 365 x 310
KT trong: 210 x 310 x 210
Khối lượng: 30 kg

-36%
2.050.000

Khóa điện tử 8 số, báo động, chống cháy
KT ngoài: 285 x 365 x 310
KT trong: 210 x 310 x 210
Khối lượng: 30 kg

-27%
3.050.000

Khóa vân tay cao cấp
KT ngoài: 285 x 365 x 310
KT trong: 210 x 310 x 210
Khối lượng: 30 kg

-32%
1.700.000

Khóa cơ phổ thông mã số cố định
KT ngoài: C360 x R440 x S360
KT trong: C250 x R370 x S230
Khối lượng: 45 kg

-31%
2.200.000

Khóa điện tử 8 số, báo động, chống cháy
KT ngoài: C360 x R440 x S360
KT trong: C250 x R370 x S230
Khối lượng: 45 kg

-29%
3.200.000

Khóa vân tay cao cấp, báo động, chống cháy
KT ngoài: C360 x R440 x S360
KT trong: C250 x R370 x S230
Khối lượng: 45 kg

-37%
1.900.000

Khóa cơ cố định, chống cháy
KT ngoài: C370x R450 x S385
KT trong: C255 x R365 x S250
Khối lượng: 45 kg

-31%
2.400.000

Khóa điện tử 8 số, báo động, chống cháy
KT ngoài: C370 x R450 x S385
KT trong: C255 x R365 x S250
Khối lượng: 45 kg

-28%
3.600.000

Khóa vân tay, báo động, chống cháy
KT ngoài: C370 x R450 x S385
KT trong: C255 x R365 x S250
Khối lượng: 45 kg

-27%
2.200.000

Khóa cơ phổ thông mã số cố định
KT ngoài: C380 x R460 x S390
KT trong: C290 x R365 x S260
Trọng lượng: 50 kg

-32%
2.600.000

Khóa điện tử 8 số, báo động, chống cháy
KT ngoài: C380 x R460 x S390
KT trong: C290 x R365 x S260
Khối lượng: 50kg

-31%
3.600.000

KT ngoài: C380 x R460 x S390
KT trong: C290 x R365 x S260
Khối lượng: 50 kg

-33%
2.000.000

KT ngoài:  C475 x R360 x S365
KT trong:  C380 x R285 x S240
Khối lượng: 45kg

-29%
2.500.000

KT ngoài:  C475 x R360 x S365
KT trong:  C380 x R285 x S240
Khối lượng: 45kg

-32%
2.300.000

KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S240
Khối Lượng: 50 kg

-33%
2.700.000

KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S240
Khối Lượng: 50 kg

-33%
3.700.000

KT ngoài: C510 x R400 x S400
KT trong: C415 x R300 x S240
Khối Lượng: 50 kg

-29%
2.500.000

KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-33%
2.900.000

KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-35%
3.900.000

KT ngoài: C550 x R420 x S400
KT trong: C440 x R320 x S250
Khối Lượng: 60 kg

-36%
3.500.000

KT ngoài: C600 x R410 x S485
KT trong: C440 x R310 x S290
Khối Lượng: 85 kg

-42%
3.800.000

KT ngoài: C600 x R410 x S485
KT trong: C440 x R310 x S290
Khối Lượng: 85 kg

-36%
4.800.000

KT ngoài: C600 x R410 x S485
KT trong: C440 x R310 x S290
Khối Lượng: 85 kg

-35%
3.900.000

KT ngoài: C650 x R460 x S495
KT trong: C500 x R360 x S300
Khối Lượng: 105 kg

-40%
4.500.000

KT ngoài: C650 x R460 x S495
KT trong: C500 x R360 x S300
Khối Lượng: 105 kg

-35%
5.500.000

KT ngoài: C650 x R460 x S495
KT trong: C500 x R360 x S300
Khối Lượng: 105 kg

-33%
5.000.000

KT ngoài: C720 x R500 x S500
KT trong: C550 x R400 x S310
Khối Lượng: 115 kg

-39%
5.500.000

KT ngoài: C720 x R500 x S500
KT trong: C550 x R400 x S310
Khối Lượng: 115 kg

-35%
6.500.000

KT ngoài: C720 x R500 x S500
KT trong: C550 x R400 x S310
Khối Lượng: 115 kg


Siêu thị két sắt két bạc Đại Phú nhà phân phối két sắt Việt Tiệp chính hãng. Khách hàng chọn mua két sắt Việt Tiệp của chúng tôi vì chất lượng và dịch vụ hàng đầu.Với công nghệ sản xuất mới, két sắt Việt Tiệp do Đại Phú phân phối có các đặc tính tuyệt vời mà người tiêu dùng đang tìm kiếm như:
  • Sản phẩm có độ hoàn thiện cao, thẩm mỹ.
  • Đa dạng loại khóa: cơ xoay bảo mật 4 số. Điện tử tiện dụng có báo động. Vân tay cao cấp có báo động.
  • Báo động khi bị dò mã đập phá hay khiêng đi.
  • Hệ thống chốt inox đặc và lớn, tăng cường khả năng chống cạy phá. Đảm bảo an toàn cho tài sản của quý khách một cách hữu hiệu.
Khi mua sản phẩm của Đại Phú, Quý khách sẽ được đảm bảo:
  • Két chính hãng do công ty TNHH sản xuất két sắt Việt Tiệp sản xuất
  • Chứng chỉ chất lượng ISO 9001-2015
  • Phiếu bảo hành chính hãng
  • Tem chống hàng giả và mã QR kiểm tra xuất xứ sản phẩm
  • Đảm bảo giá sản phẩm đúng với chất lượng.
Lưu ý: Thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp két sắt Việt Tiệp giả, nhái với chất lượng cực thấp. Quý khách nên tìm và lựa chọn một đơn vị phân phối uy tín, không nên mua hàng trôi nổi để tránh tiền mất tật mang ( xem thêm....)


HIỂU ĐÚNG VÀ ĐỦ VỀ KÉT SẮT VIỆT TIỆP

🔸Két sắt Việt Tiệp là dòng két sắt nổi tiếng và cũng nhiều tai tiếng nhất Việt Nam. Chỉ cần gõ “két sắt Việt Tiệp” trên Google hay các trang thương mại điện tử như Shoppee, Lazada, Facebook… chúng ta có thể nhận lại hàng triệu kết quả các mẫu két sắt Việt Tiệp với vô vàn kiểu dáng khác nhau. Và đi đôi với đó là mỗi nơi, mỗi loại lại có mức giá loạn xạ từ vài trăm ngàn tới hàng chục triệu đồng. Khách hàng trở nên bấn loạn không biết phải lựa chọn như thế nào. 🔸Vậy chúng ta phải hiểu đúng và hiểu đủ như thế nào về dòng két Việt Tiệp này? Chúng ta cùng nhau tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây.

🔵Nguồn gốc két sắt Việt Tiệp


🔸🔸🔸Tại Việt Nam không ai là không biết tới khóa Việt Tiệp – Một thương hiệu khóa đã trở nên nổi tiếng và quá đỗi thân quen. Cũng chính vì cái bóng quá lớn của khoá Việt Tiệp mà nhiều người lầm tưởng két sắt Việt Tiệp cũng là do công ty khóa Việt Tiệp sản xuất.
🔸🔸🔸Thực tế két sắt Việt Tiệp là một thương hiệu két sắt được sản xuất đầu tiên tại làng Kim Chung – Di Trạch – Hoài Đức – Hà Tây (bây giờ là Hà Nội). Thương hiệu két sắt đầu tiên của Việt Nam này được sinh ra nhằm cạnh tranh với sự xâm lấn và thống trị của các thương hiệu két sắt nước ngoài cùng thời điểm đó như Bauche của Pháp, Booil của Hàn Quốc… Quả thật két sắt Việt Tiệp đã ngày càng trở nên nổi tiếng và phổ biến như ngày nay. Tuy nhiên cùng với đó là những lùm xùm xung quanh thương hiệu này.
🔸🔸🔸 Ban đầu, các loại két sắt Việt Tiệp tại Kim Chung được áp dụng công nghệ sản xuất giống với các thương hiệu nước ngoài. Két được sản xuất rất chất lượng, nguyên liệu chính là thép và sử dụng công nghệ nén cát. Vào thời điểm đó thì công nghệ nén cát là công nghệ cao giúp két tạo độ nặng và chống cháy. Tuy nhiên, theo thời gian, công nghệ sản xuất ngày càng phát triển, việc không chịu đổi mới công nghệ đã khiến cho két sắt Việt Tiệp dần trở nên lỗi thời. Hơn nữa két sắt Việt Tiệp không phải là một thương hiệu độc quyền của một nhà sản xuất. Đây cũng chính là lỗ hổng cực lớn để hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng xuất hiện. Két sắt Việt Tiệp dần dần bị đánh giá thấp và chất lượng ngày càng suy giảm. Đỉnh điểm của giai đoạn khủng hoảng này là phóng sự của VTV24 về chất lượng sản phẩm của két sắt Việt Tiệp nhái, giả trên thị trường thời điểm bấy giờ.
🔸🔸🔸 Sau thời kỳ khủng hoảng về chất lượng, một số công ty sản xuất két sắt đã quyết tâm vực dậy một thương hiệu két sắt nổi tiếng của Việt Nam, trong đó có công ty TNHH sản xuất két sắt Việt Tiệp, hiện đang được phân phối chính hãng tại Siêu thị két sắt Đại Phú. Giờ đây với công nghệ sản xuất két tiên tiến, được cập nhật và theo kịp với trình độ sản xuất két của nước ngoài, két sắt Việt Tiệp do siêu thị két Đại Phú phân phối có chất lượng hàng đầu trên thị trường.

🔵Những lưu ý khi chọn mua két sắt Việt Tiệp:


🔸🔸🔸Két sắt Việt Tiệp là thương hiệu két của Việt Nam, không thuộc về bất cứ một nhà sản xuất cụ thể nào.
🔸🔸🔸Mỗi nhà sản xuất sẽ có quy trình sản xuất, chất lượng, tiêu chuẩn, kênh phân phối, nhà phân phối khác nhau. Điều đó cũng ảnh hưởng tới giá của sản phẩm trên thị trường.
🔸🔸🔸Có rất nhiều cơ sở gia công nhỏ lẻ nhái kiểu dáng két sắt Việt Tiệp trên thị trường với chất lượng cực kỳ thấp, làm ảnh hưởng tới uy tín và chất lượng của két sắt Việt Tiệp.

🔵Vậy làm thế nào để phân biệt két nào là két Việt Tiệp chính hãng, chất lượng cao với két Việt Tiệp nhái, chất lượng thấp đang có trên thị trường.


➡Két Việt Tiệp chính hãng


✅Công nghệ sản xuất hiện đại: Bê tông xốp, bột nhôm chống cháy, khả năng chống cháy lên tới 1000 oC /2h
✅Sử dụng thép cao cấp của Tôn Hoa Sen, Hòa Phát.
✅Sử dụng công nghệ tự động hóa, chất lượng hoàn thiện cao.
✅Quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
✅Độ hoàn thiện cao, chốt inox lớn, đặc, thân két dày chắc chắn
✅Phiếu bảo hành có dấu mộc của công ty
✅Tem chống hàng giả của bộ công an, mã QR xác nhận nguồn gốc sản phẩm.
✅Có nhà phân phối chính thức, showroom, địa chỉ rõ ràng
✅Giá cao hơn, phù hợp với sản phẩm chất lượng cao

➡Két sắt Việt Tiệp nhái


❌Công nghệ sản xuất cũ: Nhồi cát, chống cháy thấp
❌Sử dụng tôn mỏng, chất lượng thấp.
❌Gia công thủ công, chất lượng hoàn thiện thấp.
❌Không có quy trình sản xuất.
❌Hoàn thiện kém, chốt nhôm rỗng, thân két ọp ẹp.
❌Phiếu bảo hành không có dấu mộc công ty
❌Tem mác lem nhem, không có tem chống hàng giả, không xác nhận được nguồn gốc sản phẩm.
❌Chỉ bán trôi nổi trên các trang thương mại điện tử và các đại lý nhỏ lẻ
❌Giá cực rẻ, chỉ từ vài trăm ngàn đồng, đánh vào lòng ham rẻ của một số người tiêu dùng

🔵Kết luận


🔸Với chi phí hợp lý, Két sắt Việt Tiệp là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng khi cần một sản phẩm bảo vệ giấy tờ tài sản. Tuy nhiên với thực trạng thượng vàng hạ cám như hiện nay, việc tìm tới một địa chỉ uy tín, đáng tin cậy là cực kỳ quan trọng.
🔸Siêu thị két sắt Đại Phú tự hào là một doanh nghiệp uy tín hàng đầu về phân phối các sản phẩm két sắt chất lượng trong đó có két sắt Việt Tiệp chính hãng.
🔸Những điều siêu thị két sắt Đại Phú là địa chỉ uy tín dành cho quý khách:
✔Nhà phân phối két sắt hơn 10 năm kinh nghiệm
✔Sản phẩm chính hãng, chất lượng hàng đầu.
✔Tư vấn nhiệt tình, nhân viên thân thiện chu đáo
✔Thực hiện đúng theo yêu cầu ngày giờ của quý khách, đáp ứng kịp thời, nhanh chóng
✔Dịch vụ bảo hành uy tín, thiết thực, nhanh chóng
✔Có shownroom lớn, đầy đủ sản phẩm để khách hàng trực tiếp trải nghiệm.
✔Công khai minh bạch mọi thông tin. Giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm mình lựa chọn, yên tâm khi sử dụng sản phẩm.
✔Tạo cho khách hàng có trải nghiệm tốt nhất, thoải mái nhất, hài lòng nhất
✔Giao hàng hoàn toàn miễn phí.
Mọi thông tin xin liên hệ:
❤ ❤ ❤SIÊU THỊ KÉT SẮT – KÉT BẠC ĐẠI PHÚ❤ ❤ ❤
🔆Tại Hà Nội: Trụ sở chính: 112 Nguyễn Lương Bằng, P Nam Đồng, Q Đống Đa, TP Hà Nội
🔆Điện thoại: 0972.979.916 (Mr. Toàn) – 0348.213.964 (Mrs. Hạnh)
🔆Tại Tp. Hồ Chí Minh: Kho Tổng Nguyễn Văn Quá, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
🔆Điện thoại: 0972.979.916 (Mr Toàn) – 08.9999.4886 (Mr. Tú)
🔆Email: ketsatdaiphu@gmail.com/
🔆Website: https://ketsatdaiphu.vn/