KÉT SẮT HÀN QUỐC

Showing 1–100 of 104 results

-10%
15.300.000 13.800.000

KT ngoài:C723 x R493 x S500
KT trong:C535 x R392 x S370
Khối lượng: 150 kg

-10%
15.600.000 14.000.000

KT ngoài:C723 x R493 x S500
KT trong:C535 x R392 x S370
Khối lượng: 150 kg

-10%
9.300.000 8.400.000

KT ngoài: C588 x R433 x S480
KT trong: C460 x R332 x S335
Khối lượng: 100 kg

-10%
21.700.000 19.600.000

KT ngoài:C893 x R613 x S500 KT trong:C645 x R502 x S370 Khối lượng: 200 kg

-23%
3.000.000 2.300.000


KT ngoài: C250 x R350 x S250
Trọng lượng: 11kg

-23%
3.000.000 2.300.000


KT ngoài: C250 x R350 x S250
Trọng lượng: 11kg

-23%
3.500.000 2.700.000


KT ngoài: C310 x R430 x S380
KT trong: C165 x R300 x S230
Khối lượng: 50kg

-23%
3.500.000 2.700.000


KT ngoài: C230 x R470 x S390
Trọng lượng: 16kg

-23%
3.500.000 2.700.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C320 x R400 x S360
KT trong: C175 x R295 x S210
Khối lượng: 45kg

-23%
3.500.000 2.700.000


KT ngoài: C230 x R470 x S390
Trọng lượng: 16kg

-24%
3.800.000 2.900.000


KT ngoài: C310 x R430 x S380
KT trong: C165 x R300 x S230
Khối lượng: 50kg

-22%
3.700.000 2.900.000


KT ngoài: C320 x R400 x S370
KT trong: C215 x R315 x S210
Khối lượng: 40kg

-24%
3.800.000 2.900.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C320 x R400 x S360
KT trong: C175 x R295 x S210
Khối lượng: 45kg

-22%
3.700.000 2.900.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C310 x R430 x S380
KT trong: C165 x R320 x S245
Khối lượng: 50kg

-21%
3.900.000 3.100.000


KT ngoài: C320 x R400 x S370
KT trong: C215 x R315 x S210
Khối lượng: 40kg

-23%
4.000.000 3.100.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C310 x R430 x S380
KT trong: C165 x R320 x S245
Khối lượng: 50kg

-21%
4.200.000 3.300.000


KT ngoài: C350 x R430 x S335
KT trong: C233 x R332 x S226
Khối lượng: 50kg

-24%
4.500.000 3.400.000


Két sắt phong thủy 2021
Tiến Bảo-Thiên Đức-Đăng Khoa
KT ngoài: C375 x R470 x S390
KT trong: C230 x R380 x S245
Khối lượng: 60kg

-25%
4.800.000 3.600.000


Két sắt phong thủy 2021
Tiến Bảo–Thiên Đức–Đăng Khoa
KT ngoài: C375 x R470 x S390
KT trong: C230 x R380 x S245
Khối lượng: 60kg

-22%
4.600.000 3.600.000


KT ngoài: C370 x R470 x S400
KT trong: C250 x R365 x S250
Khối lượng: 55kg

-20%
4.500.000 3.600.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C375 x R470 x S380
KT trong: C230 x R380 x S260
Khối lượng: 60kg

-21%
4.700.000 3.700.000


KT ngoài: C490 x R350 x S400
KT trong: C360 x R255 x S250
Khối lượng: 55kg

-22%
4.900.000 3.800.000


KT ngoài: C370 x R470 x S400
KT trong: C250 x R365 x S250
Khối lượng: 55kg

-21%
4.800.000 3.800.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới. đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C375 x R470 x S380
KT trong: C230 x R380 x S260
Khối lượng: 60kg

-22%
5.000.000 3.900.000


KT ngoài: C490 x R350 x S400
KT trong: C360 x R255 x S250
Khối lượng: 55kg

-22%
5.000.000 3.900.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C375 x R500 x S390
KT trong: C230 x R390 x S260
Khối lượng: 65kg

-23%
5.300.000 4.100.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới. đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C375 x R500 x S390
KT trong: C230 x R390 x S260
Khối lượng: 65kg

-18%
5.500.000 4.500.000

KT ngoài: C310 x R420 x S355
KT trong: C204 xR314 x S236
Khối lượng: 37kg

-23%
6.200.000 4.800.000


KT ngoài: C520 x R430 x S520
KT trong: C390 x R320 x S320
Khối lương: 90 kg

-20%
6.000.000 4.800.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới. đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C520 x R420 x S480
KT trong: C365 x R300 x S320
Khối lượng: 85kg

-20%
6.100.000 4.850.000

KT ngoài: C310 x R420 x S355
KT trong: C204 xR314 x S236
Khối lượng: 37kg

-23%
6.500.000 5.000.000


KT ngoài: C520 x R430 x S520
KT trong: C390 x R320 x S320
Khối lượng: 90 kg

-21%
6.300.000 5.000.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới. đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C520 x R420 x S480
KT trong: C365 x R300 x S320
Khối lượng: 85kg

-20%
6.400.000 5.100.000

KT ngoài:C360 x R490 x S425
KT trong: C236 x R381 xS306
Khối lượng: 57kg

-20%
6.700.000 5.350.000

KT ngoài: C500 x R350 x S425
KT trong: C381 x R236 x S306
Khối lượng:57kg

-21%
6.800.000 5.400.000

KT ngoài: C360 x R490 x S425
KT trong: C236 x R381 x S306
Khối lượng: 57kg

-21%
7.000.000 5.500.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới. đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C560 x R420 x S480
KT trong: C415 x R300 x S320
Khối lượng: 90kg

-19%
7.000.000 5.650.000

KT ngoài: C500 x R350 x S425
KT trong: C381 x R236 x S306
Khối lượng:57kg

-22%
7.300.000 5.700.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới. đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C560 x R420 x S480
KT trong: C415 x R300 x S320
Khối lượng: 90kg

-22%
7.400.000 5.800.000


KT ngoài: C600 x R450 x S540
KT trong: C400 x R322 x S310
Khối lượng:100 kg

-21%
7.600.000 6.000.000


KT ngoài: C600 x R450 x S540
KT trong: C400 x R322 x S310
Khối lượng:100 kg

-23%
8.200.000 6.300.000


Két sắt phong thủy 2021
Tài Lộc-Hỷ Sự-Thêm Phúc
KT ngoài: C615 x R480 x S500
KT trong: C415 x R360 x S355
Khối lượng: 110kg

-19%
8.000.000 6.500.000


Két sắt phong thủy 2021
Tài Lộc-Hỷ Sự-Thêm Phúc
KT ngoài: C615 x R480 x S500
KT trong: C415 x R360 x S355
Khối lượng: 110kg

-23%
8.400.000 6.500.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới. đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C610 x R480 x S500
KT trong: C415 x R360 x S355
Khối lượng: 110kg

-20%
8.200.000 6.600.000


KT ngoài: C630 x R500 x S540
KT trong: C415 x R360 x S320
Khối lượng:110 kg

-23%
8.700.000 6.700.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới. đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C610 x R480 x S500
KT trong: C415 x R360 x S355
Khối lượng: 110kg

-20%
8.500.000 6.800.000


KT ngoài: C630 x R500 x S540
KT trong: C415 x R360 x S320
Khối lượng:110 kg

-22%
9.000.000 7.000.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới. đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C650 x R480 x S500
KT trong: C450 x R360 x S355
Khối lượng: 120kg

-23%
9.300.000 7.200.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới. đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C650 x R480 x S500
KT trong: C450 x R360 x S355
Khối lượng: 120kg

-22%
9.600.000 7.500.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới. đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C695 x R480 x S500
KT trong: C490 x R360 x S355
Khối lượng: 135kg

-21%
9.700.000 7.700.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C695 x R480 x S500
KT trong: C490 x R360 x S355
Khối lượng: 135kg

-28%
10.800.000 7.800.000


KT ngoài: C570 x R450 x S450
KT trong: C398 x R348 x S367
Khối lượng: 110 kg

-27%
11.000.000 8.000.000


KT ngoài: C570 x R450 x S450
KT trong: C398 x R348 x S367
Khối lượng: 110 kg

-22%
10.500.000 8.200.000


KT ngoài: C750 x R500 x S540
KT trong: C535 x R360 x S320
Khối lượng: 140 kg

-23%
10.600.000 8.200.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới. đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C760 x R555 x S500
KT trong: C550 x R455 x S355
Khối lượng: 140kg

-22%
10.800.000 8.400.000


KT ngoài: C750 x R500 x S540
KT trong: C535 x R360 x S320
Khối lượng: 140 kg

-22%
10.800.000 8.400.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới. đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C760 x R555 x S500
KT trong: C550 x R455 x S355
Khối lượng: 140kg

-19%
10.600.000 8.600.000


KT ngoài: C560 x R450 x S450
KT trong: C435 x R380 x S305
Khối lượng: 110 kg

-22%
11.300.000 8.800.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới. đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C800 x R555 x S500
KT trong: C600 x R455 x S355
Khối lượng: 150kg

-22%
11.500.000 9.000.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới. đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C800 x R555 x S500
KT trong: C600 x R455 x S355
Khối lượng: 150kg

-19%
11.800.000 9.500.000

KT ngoài: C610 x R450 x S460
KT trong: C422 x R322 x S310
Khối lượng: 85kg

-21%
12.100.000 9.600.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới. đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C865 x R600 x S500
KT trong: C660 x R470 x S355
Khối lượng: 170kg

-20%
12.000.000 9.600.000


KT ngoài: C860 x R580 x S540
KT trong: C650 x R445 x S327
Khối lượng 180 kg

-20%
12.300.000 9.800.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới. đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C865 x R600 x S500
KT trong: C660 x R470 x S355
Khối lượng: 170kg

-20%
12.300.000 9.800.000


KT ngoài: C860 x R580 x S503
KT trong: C650 x R445 x S327
Khối lượng 180 kg

-20%
12.200.000 9.800.000

KT ngoài: C610 x R450 x S460
KT trong: C422 x R322 x S310
Khối lượng: 85kg

-20%
13.300.000 10.600.000

KT ngoài: C670 x R500 x S470
KT trong: C470 x R360 xS310
Khối lượng:105kg

-22%
13.800.000 10.800.000


KT ngoài: C1000 x R580 x S540
KT trong: C790 x R445 x S327
Khối lượng 210 kg

-21%
13.800.000 10.900.000

KT ngoài: C670 x R500 x S470
KT trong: C470 x R360 xS310
Khối lượng:105kg

-19%
13.500.000 11.000.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới đẳng cấp, sang trọng
KT ngoài: C1000 x R600 x S540
KT trong: C785 x R470 x S355
Khối lượng: 210kg

-21%
14.000.000 11.000.000


KT ngoài: C1000 x R580 x S540
KT trong: C790 x R445 x S327
Khối lượng 210 kg

-20%
13.800.000 11.000.000


KT ngoài: C718 x R527 x S502
KT trong: C546 x R426 x S419
Khối lượng: 150 kg

-19%
13.800.000 11.200.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới đẳng cấp, sang trọng KT ngoài: C1000 x R600 x S540
KT trong: C785 x R470 x S355
Khối lượng: 210kg

-17%
13.600.000 11.300.000


KT ngoài:C610 x R470 x S470
KT trong:C410 x R380 x S280
Khối lượng: 130 kg

-17%
13.900.000 11.500.000


KT ngoài:C610 x R470 x S470
KT trong:C410 x R380 x S280
Khối lượng: 130 kg

-21%
14.600.000 11.600.000

KT ngoài: C750 x R530 x S510
KT trong: C540 x R390 x S345
Khối lượng: 140kg

-23%
15.000.000 11.600.000

KT ngoài: C588 x R433 x S480
KT trong: C460 x R332 x S335
Khối lượng: 100 kg

-21%
15.000.000 11.900.000

KT ngoài: C750 x R530 x S510
KT trong: C540 x R390 x S345
Khối lượng: 140kg

-24%
17.000.000 13.000.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới đẳng cấp, sang trọng
Tài Vượng-Tài Lộc-Tiến Bảo
KT ngoài:C1080 x R625 x S560
KT trong:C865 x R495 x S390
Khối lượng: 230kg

-24%
17.400.000 13.200.000


Két sắt cao cấp Hàn Quốc thế hệ mới đẳng cấp, sang trọng
Tài Vượng-Tài Lộc-Tiến Bảo
KT ngoài:C1080 x R625 x S560
KT trong:C865 x R495 x S390
Khối lượng: 230kg

-21%
16.800.000 13.300.000


KT ngoài: C870 x R527 x S502
KT trong: C698 x R425 x S429
Khối lượng: 180 kg

-21%
17.000.000 13.500.000


KT ngoài: C870 x R527 x S502
KT trong: C698 x R425 x S429
Khối lượng: 180 kg

-22%
18.500.000 14.500.000

KT ngoài:C640 x R490 x S500
KT trong:C460 x R390 x S370
Khối lượng: 120 kg

-21%
19.000.000 15.100.000


KT ngoài: C1200 x R650 x S580
KT trong: C977 x R505 x S387
Khối lượng 280 kg

-20%
19.200.000 15.300.000


KT ngoài: C1200 x R650 x S580
KT trong: C977 x R505 x S387
Khối lượng 280 kg

-10%
18.100.000 16.300.000

KT ngoài:C790 x R570 x S500
KT trong:C600 x R470 x S370
Khối lượng: 170 kg

-15%
19.500.000 16.500.000


KT ngoài:C760 x R550 x S500
KT trong:C540 x R450 x S300
Khối lượng: 180 kg

-26%
22.600.000 16.700.000

KT ngoài:  C880 x R590 x S510
KT trong: C666 x R446 x S345
Khối lượng: 180kg

-26%
23.000.000 17.000.000

KT ngoài: C880 x R590 x S510
KT trong: C666 x R446 x S345
Khối lượng: 180kg

-11%
19.000.000 17.000.000

KT ngoài:C723 x R493 x S500
KT trong:C535 x R392 x S370
Khối lượng: 150 kg

-21%
22.000.000 17.300.000


KT ngoài: C1400 x R750 x S643
KT trong: C1177 x R605 x S452
Khối lượng: 380 kg

-21%
22.200.000 17.500.000


KT ngoài: C1400 x R750 x S643
KT trong: C1177 x R605 x S452
Khối lượng: 380 kg

-11%
22.000.000 19.500.000

KT ngoài:C790 x R570 x S500
KT trong:C600 x R470 x S370
Khối lượng: 170 kg

-21%
25.000.000 19.800.000


KT ngoài: C1600 x R780 x S690
KT trong: C1377 x R635 x S497
Khối lượng: 460 kg

-14%
23.000.000 19.800.000


KT ngoài:C870 x R560 x S495
KT trong:C655 x R460 x S310
Khối lượng: 240 kg

-20%
25.200.000 20.200.000


KT ngoài: C1600 x R780 x S690
KT trong: C1377 x R635 x S497
Khối lượng: 460 kg

-20%
25.600.000 20.600.000

KT ngoài: C1000 x R600 x S585
KT trong: C776 x R446 x S360
Trọng lượng: 210kg

-20%
26.000.000 20.900.000

KT ngoài: C1000 x R600 x S585
KT trong: C776 x R446 x S360
Trọng lượng: 210kg

-13%
26.200.000 22.800.000


KT ngoài:C1000 x R560 x S495
KT trong:C800 x R460 x S310
Khối lượng: 275 kg

-13%
26.500.000 23.000.000


KT ngoài:C1000 x R560 x S495
KT trong:C800 x R460 x S310
Khối lượng: 275 kg