Hiển thị kết quả duy nhất

-34%
1.450.000

KT ngoài: C215 x R315 x S270
Khối lượng: 6kg

-35%
1.500.000

KT ngoài: C215 x R315 x S270
Trọng lượng: 6kg

-30%
1.750.000

KT ngoài: C245 x R350 x S300
Trọng lượng: 6,5 kg

-43%
1.600.000

KT ngoài: C245 x R350 x S300mm
Trọng lượng: 6,5 kg

-32%
4.600.000

Két sắt thông minh, thép gia cường
KT ngoài: C490 x R385 x S395
KT trong: C475 x R375 x S300
Trọng lượng: 31 kg

-37%
5.300.000

Két sắt thông minh, thép gia cường
KT ngoài: C490 x R385 x S395
KT trong: C475 x R375 x S300
Trọng lượng: 31 kg

-29%
5.300.000

Két sắt thông minh, Thép gia cường
KT ngoài: C560 x R400 x S415
KT trong: C535 x R390 x S320
Trọng lượng: 40 kg

-37%
5.700.000

Két sắt thông minh, thép gia cường
KT ngoài: C560 x R400 x S415
KT trong: C535 x R390 x S320
Trọng lượng: 40 kg