Hiển thị tất cả 4 kết quả

-30%
2.700.000 1.900.000

KT ngoài: C280 x R370 x S295
KT trong: C200 x R300 x S220
Khối lượng: 25 Kg

-33%
2.000.000 1.350.000

KT ngoài: C480 x R360 x S380
KT trong: C385 x R290 x S290
Khối Lượng: 40kg

-28%
2.700.000 1.950.000

KT ngoài: C 350x R 460x S 320
KT trong: C 220x R 340x S 220
Khối lượng: 35 Kg

-30%
3.300.000 2.300.000

KT ngoài: C500 x R380 x S400
KT trong: C415 x R320 x S320
Khối Lượng: 50 kg